Đình Thị Hòa

Đình Thị Hòa

Senior Commercial Finance Manager GSK - GlaxoSmithKline Vietnam

About Me

Chị Hòa có hơn 9 năm kinh nghiệm làm việc tại Unilver Vietnam và phụ trách những dự án toàn cầu về Cost Saving.

Ngoài ra, chị Hòa có kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực xử lý rủi ro tài chính và thiết kế mô hình đầu tư thương mại không chỉ dự án trong nước mà còn ở những dự án mang tính quốc tế.

Course

QUOTEs

GIẢNG VIÊN TƯƠNG TỰ