Đỗ Hoàng Quỳnh Hương

Đỗ Hoàng Quỳnh Hương

Channel Excellence Executive Onpoint Ecommerce​

About Me

Trước khi gắn bó cùng Onpoint chị từng là Seller Training Executive tại Lazada Group Onpoint Ecommerce

Course

QUOTEs

GIẢNG VIÊN TƯƠNG TỰ