Đồng Thị Thanh Hiền

Đồng Thị Thanh Hiền

Director DKSH Smollan Smollan Field Marketing Vietnam

About Me

Chị Hiền có hơn 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Nielsen, giữ vị trí Client Service Manager và sau đó là Director - Head of Sales Force Solution. Hiện tại chị đang là General Manager tại DKSH, Smollan Field Marketing Vietnam.

Course

QUOTEs

GIẢNG VIÊN TƯƠNG TỰ