Huỳnh Vĩnh Sơn

Huỳnh Vĩnh Sơn

Senior Copy Writer/ Creative Director Anh hiện là Creative Director / Copywriter với hơn 10 năm kinh nghiệm lợi dụng chữ

About Me

Tên là Huỳnh Vĩnh Sơn, tựa là Sói Ăn Chay, cung là Kim Ngưu ăn tạp.

Công việc trong tuần:

– Sáng: Creative Director / Copywriter, 10 năm kinh nghiệm lợi dụng chữ.

– Trưa: Tác giả “Ý Tưởng Này Là Của Chúng Mình”, “90-20-30" và dịch giả "Trên Đường Sáng Tạo".

– Chiều: Cây viết thời vụ của tạp chí truyền thông GAM7.

– Tối: Chong đèn soạn bài giảng cho BrandsVietnam.com. Giải trí cuối tuần:

– Thứ 7: Huấn luyện sáng tạo cho các công ty lớn nhỏ, ở cả 2 bờ Agency và Brand.

– Chủ nhật: Chủ xị lớp “Sáng Tạo A Bờ Cờ” ở Sài Gòn và Hà Nội.

Course

QUOTEs