Lâm Quốc Anh

Lâm Quốc Anh

Regional Sales Manager British American Tobacco

About Me

Anh Quốc Anh có hơn 12 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết lập và vận hành hệ thống phân phối RTM, đặc biệt là trong các công ty có sự đa dạng và phức tạp về nhu cầu thị trường và hệ thống phân phối như British American Tobacco và Diageo. Đồng thời, anh đã kinh qua hầu hết các phòng ban Brand, RTM, Trade Marketing, Sales, do đó anh Quốc Anh có góc nhìn đa chiều và đầy đủ về quy trình vận hành doanh nghiệp.

Course

QUOTEs