Lê Chung Hiếu

Lê Chung Hiếu

Head Of Financial Planning & Analysis manager Suntory Pepsico

About Me

► Nhiều năm làm việc tại Unilever, RMIT, Suntory Pepsico ở vị trí Head of Finance và Finance Manager
► Kinh nghiệm nhiều năm trong AOP (Annual Operating Planning)

QUOTEs

GIẢNG VIÊN TƯƠNG TỰ