Nguyễn Lãm Nguyệt Kiều

Nguyễn Lãm Nguyệt Kiều

Associate Trade Marketing Director Masan Consumer

About Me

Phụ trách chính về Trade/Shopper Marketing, Go-to-market Strategy & Business Development của Masan. Nhiều năm kinh nghiệm làm việc với các thương hiệu và công ty toàn cầu, hơn 13 năm kinh nghiệm trong ngành Trade Marketing, 3 năm tại Unilever, 10 năm tại Masan.

Course

QUOTEs

GIẢNG VIÊN TƯƠNG TỰ