Nguyễn Lan Yến

Nguyễn Lan Yến

Senior Brand Manager Coca-cola SEA (Sparkling category)

About Me

Là người hiếm hoi từng quản lý hai trong số những Brand mạnh nhất (OMO-Unilever và Coca-cola), hiện chị Yến đang quản lý ngành hàng Sparkling (bao gồm 3 thương hiệu Coke, Sprite, Fanta) của khu vực Indochina - ngành hàng quan trọng nhất của Coca-cola.

Course

QUOTEs

GIẢNG VIÊN TƯƠNG TỰ