Nguyễn Ngọc Xuân Lâm

Nguyễn Ngọc Xuân Lâm

Channel Development Manager Suntory Pepsico Vietnam Beverage

About Me

Chị Lâm có 11 năm kinh nghiệm trong ngành hàng FMCG và còn là chuyên gia trong lĩnh vực Category management, Trade MKT.

Chị Lâm có 7 năm kinh nghiệm trong vai trò quản lý tại Unilever, Johnson & Johnson, SPVP

Course

QUOTEs

GIẢNG VIÊN TƯƠNG TỰ