Nguyễn Thị Minh Nhã

Nguyễn Thị Minh Nhã

Channel Development Manager & Head of GT Abbott Vietnam

About Me

Quản lý kênh General Trade cho Abbott Việt Nam. 9 năm kinh nghiệm làm việc tại Unilever vị trí Trade Marketing Manager, Senior Trade Marketing Manager của 3 ngành hàng lớn (giặt tẩy, chăm sóc nhà cửa, chăm sóc tóc & cá nhân).

Course

QUOTEs

GIẢNG VIÊN TƯƠNG TỰ