Phạm Minh Hùng

Phạm Minh Hùng

Senior Account Manager Nielsen

About Me

Anh Hùng dành 2 năm với vai trò Sales Supervisor tại Unilever, sau đó anh quay trở lại ngành Research với vị trí CMI của Masan Consumer.

Hiện anh Hùng đang đảm nhiệm vị trí Account Manager của mảng Sales Force Solution của Nielsen, một Business với yêu cầu kinh nghiệm chuyên môn từ cả lĩnh vực Sales lẫn Research.

QUOTEs