Tôn Nữ Minh Thi

Tôn Nữ Minh Thi

Head of E-Marketing & CS Onpoint Ecommerce​

About Me

Với hơn 4 năm kinh nghiệm tại ví trí Head Of Sales tại Lazada Group.Chị từng là Project Coordinate tại ADP Architects

Course

QUOTEs

GIẢNG VIÊN TƯƠNG TỰ