About Me
Trần Hùng Thiện Background

Trần Hùng Thiện

General Manager

GCOMM

Anh Thiện có hơn 15 năm kinh nghiệm ở vị trí Research Manager tại Nielsen.
1
089 918 91 98