Trần Nguyễn Thanh Trúc

Trần Nguyễn Thanh Trúc

Senior Research Manager IPSOS

About Me

Chị Trúc trước khi bước vào mảng Research đã có 5 năm làm ở bộ phận CMI (Consumer Market Insight) của Unilever và Masan, lên đến chức vụ CMK Manager của Masan Consumer. Hiện chị Trúc đang quản lý bộ phận Qualitative Research của IPSOS, một trong 3 công ty Market Research hàng đầu Việt Nam.

Course

QUOTEs

GIẢNG VIÊN TƯƠNG TỰ