Trần Nhật Hy

Trần Nhật Hy

Digital Marketing Manager Friesland Campina Vietnam

About Me

Chị Hy có 4 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Brand Management tại Nestle, Unilever 2 năm kinh nghiệm làm mảng Mar-Com planning từ phía client tại FrieslandCampina Vietnam.

Course

QUOTEs

GIẢNG VIÊN TƯƠNG TỰ