Trần Vũ Quang

Trần Vũ Quang

Founder CEO Onpoint Ecommerce​

About Me

Anh có hơn 2 năm kinh nghiệm vị trí Chief Commercial Officer tại LazadaVN . Và hơn 2 năm kinh nghiệm mảng Management Consultant ở McKinsey

Course

QUOTEs

GIẢNG VIÊN TƯƠNG TỰ