Vũ Anh Tuấn

Vũ Anh Tuấn

Research Manager Nestle

About Me

Với 7 năm kinh nghiệm làm việc ở mảng nghiên cứu thị trường và hành vi tiêu dùng (CMI) ở Unilever, anh Tuấn là chuyên gia trong lĩnh vực phân tích Insight khách hàng và xây dựng chiến lược business portfolio cho doanh nghiệp.

Course

QUOTEs

GIẢNG VIÊN TƯƠNG TỰ