Vũ Thị Nguyệt Quế

Vũ Thị Nguyệt Quế

Marketing Manager PepsiCo Food VN

About Me

Chị Quế có 7 năm kinh nghiệm làm quản lý Brand ở các công ty lớn như Masan, Unilever, PepsiCo Food Vietnam. Thế mạnh chính của chị ở mảng xây dựng thương hiệu và lên kế hoạch chiến lược.

Course

QUOTEs

GIẢNG VIÊN TƯƠNG TỰ