Chiến Lược Kênh Phân Phối & Hệ Thống Vận Hành Bán Hàng Hiệu Quả

Khai giảng

04/11/2023

Thời lượng

3 ngày học

Thứ 7 - Chủ nhật: 8h30 - 17h30

Địa điểm

Hồ Chí Minh

6 điều cầm về

1

TÍNH KẾT NỐI GIỮA CHIẾN LƯỢC NGÀNH HÀNG - THƯƠNG HIỆU & KÊNH PHÂN PHỐI

Thấy được tầm quan trọng và tính kết nối của chiến lược ngành hàng & thương hiệu xuống đúng kênh phân phối để có được nền tảng đúng cho quá trình phân khúc và ưu tiên kênh sau này​.

2

PHÂN KHÚC KÊNH, XÁC ĐỊNH VAI TRÒ & NHIỆM VỤ CỦA TỪNG KÊNH

Làm rõ được phân khúc kênh, am hiểu và xác định nguồn tăng trưởng, mục tiêu về mặt phân phối phù hợp cho từng kênh.​

3

HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC HOẠT ĐỘNG PHÙ HỢP CHO TỪNG KÊNH

Thấu hiểu cách tổ chức sắp xếp kênh để đạt được mục tiêu phân phối thông qua việc hoạch định chiến lược hoạt động hợp lý cho từng kênh

4

XÁC ĐỊNH MÔ HÌNH PHÂN PHỐI PHÙ HỢP

Biết cách xác định được ưu tiên về mặt địa lý và chuẩn bao phủ cho kênh, từ đó xác định mô hình hệ thống kênh phân phối phù hợp​

5

LỰA CHỌN NHÀ PHÂN PHỐI, SẮP XẾP & TỔ CHỨC ĐỘI NGŨ BÁN HÀNG PHÙ HỢP​

Lựa chọn nhà phân phối, sắp xếp và tổ chức đội ngũ bán hàng phù hợp với kênh phân phối đã xác định, đảm bảo đủ số lượng & kỹ năng​

6

HỆ THỐNG THEO DÕI & ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ VẬN HÀNH ROUTE TO MARKET​

Xây dựng được KPI, báo cáo, hệ thống theo dõi và đánh giá hiệu quả vận hành hệ thống phân phối​

AI NÊN HỌC KHÓA NÀY?

AI NÊN HỌC KHÓA NÀY?
product icon1

​CHỦ DOANH NGHIỆP SMEs

Mong muốn xây dựng chiến lược kênh & hệ thống phân phối bài bản, từ đó tự tin hơn trong quá trình ra quyết định đầu tư & đảm bảo tăng trưởng doanh thu

product icon1

SENIOR SALE MANAGER

Mong muốn thiết lập chiến lược tiếp cận phù hợp cho từng kênh & tổ chức lại đội ngũ Sales Team trong bối cảnh chiến lược kênh đã trở nên lỗi thời hoặc cần gia nhập ngành hàng mới.

product icon1

​SENIOR TRADE MANAGER

Mong muốn hệ thống kiến thức để kết nối chiến lược kênh với Route to Market, phương pháp quản trị & thiết lập mục tiêu kênh, cách thức phối hợp ăn ý với Sales Team khi thực thi

GIẢNG VIÊN KHÓA HỌC

Phạm Thanh Tuấn

Head of Route to Market, Expansion & Tech Sales - AB InBev​

Anh có hơn 13 năm kinh nghiệm quản lý trong lĩnh vực Commercial cho các doanh nghiệp MNC, cụ thể:

► 6.5 năm kinh nghiệm với vị trí Regional Sales Associate Director tại AB InBev​

► 1 năm kinh nghiệm với vị trí Senior Wholesales Manager tại BAT​

► 5.5 năm kinh nghiệm với vị trí Trade Marketing Manager / Key Account Manager tại Coca Cola​

SƠ LƯỢC NỘI DUNG KHÓA HỌC

Buổi 1

HIỂU VỀ TÌNH HÌNH KINH DOANH HIỆN TẠI CỦA BUSINESS

Trang bị các kiến thức về các yếu tố nền tảng và sự kết nối của các yếu tố này để làm nên chiến lược Kênh và Hệ thống phân phối hiệu quả

1. HIỂU VỀ TÍNH KẾT NỐI CỦA CÁC CHIẾN LƯỢC TRONG DOANH NGHIỆP & TỔNG QUAN QUY TRÌNH XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KÊNH & HỆ THỐNG PHÂN PHỐI

 • Bức tranh kết nối giữa các nhóm chiến lược trong doanh nghiệp đảm bảo có mục tiêu đúng cho toàn công ty​
 • Định nghĩa & vai trò của chiến lược Kênh phân phối đối với sự phát triển của doanh nghiệp​
 • Định nghĩa và vai trò của chiến lược Hệ thống phân phối trong việc đảm bảo mục tiêu kinh doanh nói chung​
 • Quy trình tổng quan lên chiến lược Kênh và Hệ thống phân phối

2. AM HIỂU VỀ NGÀNH HÀNG VÀ CÁC YẾU TỐ CỦA NGÀNH HÀNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KÊNH

 • Tại sao cần am hiểu ngành hàng & các chỉ số cần hiểu để lên chiến lược Kênh​

 • Cách phân khúc ngành hàng và đặc điểm từng phân khúc

 • Ứng dụng am hiểu phân khúc ngành hàng để xác định định hướng cho chiến lược Kênh

3. HIỂU VỀ PHÂN KHÚC KÊNH PHÂN PHỐI​

 • Định nghĩa phân khúc kênh và vai trò của việc phân khúc kênh phân phối​
 • Quy trình các bước phân khúc kênh phân phối​
 • Phương pháp am hiểu kênh (am hiểu định tính và định lượng) - thiết kế Channel Card (tổng hợp am hiểu kênh)​
 • Các chỉ số cần phân tích về kênh để lên chiến lược Kênh​

4. HIỂU VỀ ĐỊNH VỊ THƯƠNG HIỆU VÀ MỐI LIÊN QUAN ĐẾN KÊNH PHÂN PHỐI​

 • Vai trò của việc định vị thương hiệu trong quá trình xây dựng chiến lược Kênh & Hệ thống phân phối​
 • Các yếu tố cần am hiểu định vị thương hiệu để làm chiến lược Kênh​
 • Kết nối từ sự am hiểu định vị thương hiệu xuống kênh & vùng địa lý​

5. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH KINH DOANH HIỆN TẠI (PERFORMANCE) CỦA DOANH NGHIỆP​

 • Các thành tố và vai trò có việc am hiểu tổng quan tình hình kinh doanh hiện tại của doanh nghiệp​
 • Yếu tố, chỉ số cần hiểu về tình hình kinh doanh hiện tại của doanh nghiệp theo từng chiều nhìn Ngành hàng - Thương hiệu – Kênh​
 • Phương pháp, Template phân tích tình hình doanh nghiệp theo các chiều nhìn: Ngành hàng – Kênh – Thương hiệu​

Buổi 2

XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU KINH DOANH & CHIẾN LƯỢC KÊNH (CHANNEL STRATEGY​)

Hiểu cách xác định mục tiêu và tính kết nối từ chiến lược tăng trưởng chung cho doanh nghiệp xuống ngành hàng, thương hiệu, kênh để lên chiến lược Kênh phù hợp 

6. XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU KINH DOANH & CÁC CƠ HỘI TĂNG TRƯỞNG CHO DOANH NGHIỆP​

 • Hiểu về mục tiêu kinh doanh & tính kết nối của mục tiêu kinh doanh đến mục tiêu của Ngành hàng - Thương hiệu - Kênh​
 • Quy trình xác định mục tiêu kinh doanh cho doanh nghiệp​
 • Xác định mục tiêu tăng trưởng cho ngành hàng, thương hiệu đế thực hiện được mục tiêu kinh doanh​
 • Kết nối và xác định mục tiêu kênh đảm bảo thực hiện được mục tiêu kinh doanh và ngành hàng/thương hiệu​

7. XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KÊNH PHÂN PHỐI​​

 • Định nghĩa & vai trò của chiến lược Kênh phân phối​
 • Các thành tố của chiến lược Kênh phân phối​
 • Làm rõ các phân khúc kênh phân phối​
 • Xác định ưu tiên và vai trò, nhiệm vụ của từng kênh​
 • Đặt mục tiêu tăng trưởng cho kênh - Channel Successful Picture​
 • Xây dựng giá trị mang lại tại từng kênh (Channel Value Offering)​
 • Xây dựng chiến lược định hướng hoạt động cho khách hàng (Customer) và người mua hàng (Shopper) để chiến thắng tại kênh​

8. XÁC ĐỊNH MỨC ĐỘ ƯU TIÊN HỆ THỐNG PHÂN PHỐI & MỨC ĐỘ BAO PHỦ HỆ THỐNG KÊNH​

 • Định nghĩa và vai trò của Ưu tiên Hệ thống phân phối & Mức độ bao phủ hệ thống kênh ​
 • Phương pháp xác định Ưu tiên Hệ thống phân phối​
 • Cách xác định mức độ bao phủ ​

Buổi 3

XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC HỆ THỐNG PHÂN PHỐI (ROUTE TO MARKET)

Nắm các phương pháp lựa chọn mô hình phân phối, cách vận hành và quản lý hệ thống phân phối (nhà phân phối và đội ngũ Sales Team) hiệu quả

9.  LỰA CHỌN MÔ HÌNH PHÂN PHỐI ĐÁP ỨNG ƯU TIÊN PHÂN PHỐI VÀ MỨC ĐỘ BAO PHỦ CỦA HỆ THỐNG KÊNH​

 • Định nghĩa & vai trò của mô hình phân phối đối với việc xây dựng chiến lược Kênh & Hệ thống phân phối ​
 • Các loại mô hình phân phối. Ưu & nhược điểm của từng loại mô hình​
 • Cách thức xác định mô hình phân phối phù hợp doanh nghiệp

10. XÂY DỰNG CẤU TRÚC VÀ CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ SALES TEAM

 • Các mô hình tổ chức đội ngũ bán hàng. Ưu & nhược điểm của từng mô hình
 • Các bước thực hiện xây dựng đội ngũ bán hàng​
 • Cách thức và công cụ quản lý đội ngũ bán hàng

11. LỰA CHỌN MÔ HÌNH, XÂY DỰNG CƠ CHẾ VÀ CHÍNH SÁCH CHO NHÀ PHÂN PHỐI​

 • Các loại mô hình nhà phân phối. Ưu & nhược điểm của từng loại mô hình​
 • Cách lựa chọn mô hình nhà phân phối tương ứng với mô hình phân phối​
 • Các thành tố trong xây dựng cơ chế và chính sách cho nhà phân phối​
 • Quy trình các bước quản lý nhà phân phối​
 • Phương pháp và các công cụ hỗ trợ quản lý nhà phân phối​

12. CÁC CHỈ SỐ, CÔNG CỤ ĐO LƯỜNG HIỆU QUẢ HỆ THỐNG PHÂN PHỐI​

 • Vai trò của việc đo lường và đánh giá hiệu quả hệ thống phân phối​
 • Các cách thức và chỉ số đo lượng & đánh giá mức độ hiệu quả​
 • Các phương pháp & phần mềm để giám sát hiệu quả vận hành của hệ thống phân phối ​

Học phí

SUPER EARLY BIRD

6.800.000Đ

EARLY BIRD

7.200.000Đ

STANDARD

8.000.000Đ

Đăng ký tư vấn miễn phí

Sau khi đăng ký mua khóa học, bộ phận cskh của cask sẽ liên hệ với bạn để xác nhận thông tin

1
089 918 91 98