HUẤN LUYỆN & TƯ VẤN DOANH NGHIỆP

Huấn luyện & tư vấn doanh nghiệp về Brand - Trade/Sales - Business nhằm  đáp ứng mục tiêu tăng trưởng

Tìm hiểu ngay về dịch vụ tư vấn & huấn luyện nội bộ doanh nghiệp

Nhận Credential của Cask Mindmaster

CÁC DỰ ÁN TƯ VẤN & HUẤN LUYỆN DOANH NGHIỆP

LĨNH VỰC TƯ VẤN & HUẤN LUYỆN

Chiến lược Ngành Hàng

Xác định cơ hội kinh doanh & thiết kế danh mục thương hiệu & sản phẩm để nắm bắt

Chiến lược Brand

Thiết kế Brand 6P: định vị, nhận diện, bao bì, định giá, sản phẩm mới, ý tưởng truyền thông chủ đạo

Chiến lược Trade

Thiết kế chiến lược kênh phân phối & chiến thắng shopper tại điểm bán

Chiến lược Sales

Thiết kế kênh phân phối & chiến lược bán hàng Offline & Online

Lập kế hoạch Brand-Trade-Sales

Thiết kế kế hoạch các hoạt động cần triển khai trong 1 năm của Brand-Trade-Sales

Xây dựng chuẩn thực thi

Thiết kế tiêu chuẩn & KPI hiệu quả cho các hoạt động Brand-Trade-Sales

Dịch Vụ Trải Nghiệm Khách Hàng

Thiết kế dịch trải nghiệm khách hàng đạt chuẩn

Chiến lược Digital Marketing

Thiết kế chiến lược Digital Marketing trên các platform online (e.g. Facebook, Instagram, Youtube) để chạy doanh số

Sơ đồ tổ chức

Thiết kế cơ cấu tổ chức Org Chart đảm bảo sự vận hành & kết nối của các phòng ban nhằm đáp ứng mục tiêu doanh nghiệp

KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP ĐÁNH GIÁ VỀ CASK

KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP

EXPERT CỦA CASK

Cùng CASK tăng trưởng

Với kinh nghiệm dày dặn trong huấn luyện nội bộ doanh nghiệp & tư vấn, Cask sẽ cùng doanh nghiệp bạn xác định giải pháp đúng

Chia sẻ vấn đề của doanh nghiệp bạn