LỊCH KHAI GIẢNG NĂM 2024

Khóa học
Khai giảng
Hình thức học
Thời gian học
Tải brochure
Đăng ký

Khóa 27: 9/9/2024

OFFLINE & ONLINE
26 buổi
Thứ 2,4,6
(18:30 - 21:30)

Khóa 27: 9/9/2024

OFFLINE & ONLINE
26 buổi
Thứ 2,4,6
(18:30 - 21:30)

Khóa 25: 10/9/2024

OFFLINE & ONLINE
22 buổi
Thứ 3,5,7
(18:30 - 21:30)

Khóa 25: 10/9/2024

OFFLINE & ONLINE
22 buổi
Thứ 3,5,7
(18:30 - 21:30)

Khóa 28: 13/7/2024

OFFLINE & ONLINE
2 ngày
Thứ 7, Chủ nhật
(8:30 - 17:30)

Khóa 28: 13/7/2024

OFFLINE & ONLINE
2 ngày
Thứ 7, Chủ nhật
(8:30 - 17:30)

Khóa 10: 12/8/2024

OFFLINE & ONLINE
6 buổi
Thứ 2,4,6
(18:30 - 21:30)

Khóa 10: 12/8/2024

OFFLINE & ONLINE
6 buổi
Thứ 2,4,6
(18:30 - 21:30)

Khóa 05: 3/8/2024

OFFLINE & ONLINE
3 ngày
Thứ 7, Chủ nhật
(8:30 - 17:30)

Khóa 05: 3/8/2024

OFFLINE & ONLINE
3 ngày
Thứ 7, Chủ nhật
(8:30 - 17:30)

Khóa 02: 7/9/2024

OFFLINE & ONLINE
3 ngày
Thứ 7, Chủ nhật
(8:30 - 17:30)

Khóa 02: 7/9/2024

OFFLINE & ONLINE
3 ngày
Thứ 7, Chủ nhật
(8:30 - 17:30)
1
089 918 91 98