LỊCH KHAI GIẢNG NĂM 2023

Khóa học
Khai giảng
Hình thức học
Thời gian học
Tải brochure
Đăng ký

Khóa 24: 13/11/2023

OFFLINE (23 buổi)
Thứ 2,4,6
(18:30 - 21:30)

Khóa 24: 13/11/2023

OFFLINE (23 buổi)
Thứ 2,4,6
(18:30 - 21:30)

Khóa 22: 07/11/2023

OFFLINE (23 buổi)
Thứ 3,5,7
(18:30 - 21:30)

Khóa 22: 07/11/2023

OFFLINE (23 buổi)
Thứ 3,5,7
(18:30 - 21:30)

Khóa 25: 28/10/2023

OFFLINE (2 ngày)
Thứ 7, Chủ nhật
(8:30 - 17:30)

Khóa 25: 28/10/2023

OFFLINE (2 ngày)
Thứ 7, Chủ nhật
(8:30 - 17:30)

Khóa 07: 01/11/2023

Khóa 08: 11/12/2023

OFFLINE (5 buổi)
Thứ 2,4,6
(18:30 - 21:30)

Khóa 07: 01/11/2023

Khóa 08: 11/12/2023

OFFLINE (5 buổi)
Thứ 2,4,6
(18:30 - 21:30)

Khóa 03: 11/11/2023

OFFLINE (3 ngày)
Thứ 7, Chủ nhật
(8:30 - 17:00)

Khóa 03: 11/11/2023

OFFLINE (3 ngày)
Thứ 7, Chủ nhật
(8:30 - 17:00)

Khóa 01: 04/11/2023

OFFLINE (3 ngày)
Thứ 7, Chủ nhật
(8:30 - 17:30)

Khóa 01: 04/11/2023

OFFLINE (3 ngày)
Thứ 7, Chủ nhật
(8:30 - 17:30)
1
089 918 91 98