LỊCH KHAI GIẢNG NĂM 2023

Khóa học
Khai giảng
Hình thức học
Thời gian học
Tải brochure
Đăng ký

Khóa 25: 26/02/2024

OFFLINE (23 buổi)
Thứ 2,4,6
(18:30 - 21:30)

Khóa 25: 26/02/2024

OFFLINE (23 buổi)
Thứ 2,4,6
(18:30 - 21:30)

Khóa 23: 27/02/2024

OFFLINE (23 buổi)
Thứ 3,5,7
(18:30 - 21:30)

Khóa 23: 27/02/2024

OFFLINE (23 buổi)
Thứ 3,5,7
(18:30 - 21:30)

Khóa 27: 20/4/2024

OFFLINE (2 ngày)
Thứ 7, Chủ nhật
(8:30 - 17:30)

Khóa 27: 20/4/2024

OFFLINE (2 ngày)
Thứ 7, Chủ nhật
(8:30 - 17:30)

Khóa 09: 13/05/2024

OFFLINE (5 buổi)
Thứ 2,4,6
(18:30 - 21:30)

Khóa 09: 13/05/2024

OFFLINE (5 buổi)
Thứ 2,4,6
(18:30 - 21:30)

Khóa 04: 6/4/2024

OFFLINE (3 ngày)
Thứ 7, Chủ nhật
(8:30 - 17:30)

Khóa 04: 6/4/2024

OFFLINE (3 ngày)
Thứ 7, Chủ nhật
(8:30 - 17:30)

Khóa 02: 23/03/2024

OFFLINE (3 ngày)
Thứ 7, Chủ nhật
(8:30 - 17:30)

Khóa 02: 23/03/2024

OFFLINE (3 ngày)
Thứ 7, Chủ nhật
(8:30 - 17:30)
1
089 918 91 98