48

Chuẩn hóa vận hành phòng Marketing giúp doanh nghiệp xây dựng đủ nguồn lực về con người, quy trình, hệ thống để biến chiến lược đã xây dựng thành thực thi và tạo ra kết quả tăng trưởng cho doanh nghiệp. CASK sẽ đồng hành cùng doanh nghiệp hoạch định và thiết kế sơ đồ tổ chức, vai trò nhiệm vụ, quy trình làm việc, KPI & báo cáo cho phòng MKT để có thể thực thi được chiến lược marketing đề ra

Kết quả nhận được

Hiểu rõ vai trò

Hiểu rõ vai trò

Nhân sự hiểu rõ vai trò của phòng ban và từng vị trí
Nâng cao hiệu quả Marketing

Nâng cao hiệu quả Marketing

Nâng cao hiệu quả kế hoạch Marketing, quản lý campaign và quản lý công việc của phòng Marketing
Phân tích hiệu quả

Phân tích hiệu quả

Phân tích hiệu quả hoạt động Marketing thông qua các chỉ số, báo cáo để đưa ra hành động hiệu quả

CASK giúp gì cho doanh nghiệp

Các bước thực hiện
Bước 1: Mô tả & phân thích chuỗi hoạt động vận hành chính (chuỗi giá trị) của doanh nghiệp
Bước 2: Trong chuỗi giá trị, xác định giá trị mà phòng Marketing đóng góp trong hoạt động chung của công ty

Bước 3: Xác định vai trò, nhiệm vụ của phòng Marketing trong hoạt động vận hành chung của doanh nghiệp

KẾT QUẢ NHẬN ĐƯỢC

Bảng mô tả vai trò, nhiệm vụ của phòng Marketing

Vẽ lại 1 chuỗi giá trị chính, khoanh vùng Marketing trong chuỗi giá trị

Liệt kê các nhóm vai trò chính của Marketing

Các bước thực hiện
Bước 1: Phân tích câu trúc thương hiệu sản phẩm và cách doanh nghiệp phân khúc khách hàng mục tiêu từ chiến lược của doanh nghiệp
Bước 2: Dựa trên số lượng và đặc điểm các nhóm khách hàng, sản phẩm và đặc thù vận hành của doanh nghiệp, đề xuất các vị trí cần có cho phòng Marketing

Bước 3: Xây dựng sơ đồ tổ chức phòng Marketing, xác định số lượng, vai trò nhiệm vụ của từng vị trí

KẾT QUẢ NHẬN ĐƯỢC

Lập danh sách các team thường có trong phòng Marketing, mô tả vai trò và nhiệm vụ chung của team đó. Tùy theo mô hình vận hành của công ty sẽ tiến hành thiết kế các team phù hợp

Các bước thực hiện

Bước 1: Thiết kế bộ quy trình vận hành chuẩn cho phòng Marketing bao gồm:
(1) Quy trình xây dựng MKT campaign & quản trị campaign
(2) Quy trình phát triển MKT asset & quản lý công việc
(3) Quy trình quản lý media
Bước 2: Xác định vai trò nhiệm vụ của từng vị trí tham gia vào từng bước trong quy trình - RACI model
Bước 3: Tổng hợp các nguyên tắc làm việc trong phòng ban, doanh nghiệp tương ứng trong từng quy trình làm việc
Bước 4: Xây dựng các nhóm KPI đo lường hiệu quả vận hành quy trình từ kết quả đến thực thi

KẾT QUẢ NHẬN ĐƯỢC

Danh sách các quy trình chính của Marketing và mô tả chung các quy trình

Các bước thực hiện

Bước 1: Xác định các nghiệp vụ cần sử dụng báo cáo trong phòng Marketing
Bước 2: Thiết kế các dashboard để đáp ứng nhu cầu tổng hợp & phân tích dữ liệu của từng nghiệp vụ
Bước 3: Xây dựng hướng dẫn phân tích các chỉ số Marketing để tìm ra nguyên nhân và hành động cải thiện kết quả

KẾT QUẢ NHẬN ĐƯỢC

Các báo cáo, dashboard của phòng Marketing

Các bước thực hiện

Bước 1: Phân tích nhu cầu công nghệ & lựa chọn hệ thống công nghệ marketing phù hợp với doanh nghiệp
Bước 2: Xác định các tính năng công nghệ cần thiết dựa trên quy trình marketing đã xây dựng
Bước 3: Tư vấn triển khai hệ thống công nghệ vào hoạt động quản trị marketing trong doanh nghiệp

KẾT QUẢ NHẬN ĐƯỢC

Demo hệ thống quản lý campaign

Demo hệ thống quản lý lịch hoạt động Marketing

Demo hệ thống quản lý content và tài nguyên Marketing

Demo hệ thống quản lý Marketing Lead

Business Impact

10 - 20%Tăng doanh thu

Theo một báo cáo của Deloitte, các doanh nghiệp có hệ thống KPIs tốt có khả năng tăng doanh thu từ 10% đến 20%.

20 - 30%Tiết kiệm thời gian

Một nghiên cứu của McKinsey cho thấy rằng, doanh nghiệp có quy trình rõ ràng sẽ tiết kiệm được khoảng 20-30% thời gian và tài nguyên

Khách hàng của doanh nghiệp phản hồi

Lương Anh Vũ​

Kiến thức và kinh nghiệm mà tôi thu được sau khóa đào tạo tại CASK rất thực tế và hữu ích. Các chiến dịch tôi đề xuất đều đã được dựa trên những sự thấu hiểu đúng, trên dữ liệu và cả thực tiễn. Theo quan điểm của tôi thì người học gần như đã có 3 năm kinh nghiệm sau khóa đào tạo này.

Lương Anh Vũ​

Trade Marketing Executive – Vinamilk ​

Hồ Thị Thanh Hương​

Nhờ sự giao tiếp tương tác với người huấn luyện viên, tôi nhận ra rằng kinh nghiệm của tôi trong suốt nhiều năm đã trở nên lạc hậu. Trước đây, tôi chỉ tập trung vào việc thực thi, nhưng bây giờ tôi cũng đã hiểu về lập kế hoạch và phát hiện rất nhiều cơ hội trong những kênh phân phối hiện đại.

Hồ Thị Thanh Hương​

Reginal Sales manager – SC Johnson​

Hồ Bỉnh Hiệp​

Hiện tại, tôi có thể áp dụng ngay cho chuỗi cửa hàng của mình các bước trong chiến lược trưng bày hàng hóa trên kệ để tăng doanh thu. Kiến thức và thông tin này thực sự hữu ích cho công việc lập kế hoạch của tôi trong vận hành chuỗi.

Hồ Bỉnh Hiệp​

Operation manager – Family Mart​

Lê Công Đôn​

Học tại CASK thật sự là một trải nghiệm đáng giá. Tôi đã học rất nhiều về kế hoạch kinh doanh và kế hoạch Trade. CASK cung cấp rất nhiều ý tưởng, ví dụ và mô hình thực tế. Rất nhiều bài tập đã giúp tôi nhìn thấy tổng thể hệ thống kênh phân phối. Nhờ kiến thức từ CASK, tôi cuối cùng đã đạt được sự nghiệp mà tôi luôn mơ ước.

Lê Công Đôn​

Sales Manager – Vietnammm ​

Tham khảo các chuyên môn khác Arrow

Chiến lược ngành hàng và thương hiệu

Chiến lược ngành hàng & thương hiệu giúp xác định phân khúc thị trường mục tiêu, thương hiệu, chiến lược cạnh tranh trong từng phân khúc, kế hoạch Marketing
Xem thêm

Chiến lược & kế hoạch B2B Marketing

Chiến lược & kế hoạch B2B Marketing giúp doanh nghiệp hiểu được ngành hàng, xác định được khách hàng mục tiêu và giá trị sản phẩm phù hợp để bán
Xem thêm

Chuẩn hóa vận hành phòng Marketing

Chuẩn hóa vận hành phòng Marketing giúp xây dựng đủ nguồn lực về con người, quy trình, hệ thống để chiến lược đã xây dựng thành thực thi và ra kết quả
Xem thêm

Liên hệ với chuyên gia CASK

Hãy chọn nghành nghề doanh nghiệp bạn đang hoạt động

Liên hệ với chuyên gia CASK
1
0901 03 09 00