KHAI GIẢNG

03/08/2021

THỜI LƯỢNG

22 buổi | 3 ngày

Thứ 3, 5, 7

ĐỊA ĐIỂM

Lầu 4, 102C Cống Quỳnh, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, Hồ Chí Minh.

FINAL PRESENTATION

Thiết kế chiến lược & kế hoạch Trade Marketing

Khóa "Impactful Trade Marketing Management" giúp học viên có năng lực am hiểu sâu sắc 3 yếu tố trụ cột quan trọng nhất của Trade Marketing: gồm Shopper, Kênh Phân Phối & Hoạt Động In-store để từ đó lên chiến lược, lập kế hoạch & triển khai các hoạt động Trade Marketing hiệu quả nhằm tác động đến hành vi mua của Shopper tại điểm bán. Ngoài ra, học viên sẽ được đi Field Work thực tế để trực tiếp quan sát & cảm nhận , được hướng dẫn bởi giảng viên dày dẫn kinh nghiệm trong lĩnh vực Trade Marketing

ĐĂNG KÝ NHẬN TÀI LIỆU

"Tư duy quan trọng của 1 người làm Trade Marketing chuyên nghiệp là phải biết kết nối chiến lược Brand xuống Channel, ngoài việc am hiểu 3 trụ cột: Shopper, Channel & các hoạt động In-store"

Anh Hứa Thái Đạt - Former Senior Trade Marketing Manager - Heineken Vietnam

Đăng ký

SƠ LƯỢC NỘI DUNG KHÓA HỌC

IMPACTFUL TRADE MARKETING MANAGEMENT- Khóa học chuyên sâu về Trade Marketing có tính hệ thống được CASK xây dựng dựa trên nền tảng 14 mảng kỹ năng tối quan trọng của Trade Marketing và ngày càng được hoàn thiện qua các dự án training cho những đối tác lớn như: Total, Vinamilk, Nielsen, VCCI, Mobifone, Panasonic Vietnam,…

Module 1

Tổng Quan Về Trade Marketing

► Trade Marketing là gì? Sự khác nhau giữa Brand, Trade, Sales

► Đối tượng của Trade Marketing

► Vai trò của Trade Marketing đối với thị trường

► Mục tiêu và những nhiệm vụ chính của Trade Marketing team

►Cách xây dựng Trade MKT Plan

Module 2

Thấu Hiểu Thị Trường & Chiến Lược Ngành Hàng

► Hiểu về Category & Brand strategy, ứng dụng

► Phân khúc ngành hàng

► Phân tích tiềm năng của ngành hàng và thương hiệu (Volume/ Value size,Consumption,...)

► Cách xác định chiến lược tăng trưởng của ngành hàng và thương hiệu

Module 3

Thấu Hiểu Chiến Lược Thương Hiệu

► Cách xây dựng Brand Strategy và tác động của nó đến chiến lược Trade MKT

► Chiến lược chuỗi giá trị thương hiệu 

► Hiểu mục tiêu và định hướng hoạt động của thương hiệu

► Tác động của Brand Strategy đến chiến lược Trade MKT

► Kết nối mục tiêu, kế hoạch hoạt động của Brand xuống các hoạt động tại Channel

Module 4

Thấu Hiểu Người Mua Hàng

► Định nghĩa về Shopper, mối liên hệ giữa Shopper và Consumer, hành trình mua hàng của Shopper

► Thấu hiểu hành vi mua hàng của Shopper, mô hình Shopper 3M

► Xác định Target Shopper từ Target Consumer

► Định hướng các hoạt động Shopper Marketing

Module 5

Thấu Hiểu Kênh Phân Phối

► Mối liên hệ giữa target shopper đến channel segmentation

► Phân khúc Kênh phân phối (Channel member, Channel segementation)

► Thấu hiểu kênh phân phối (Channel card, Channel Qualitative, Channel Quantitative)

► Triển khai Brand xuống hệ thống kênh phân phối (Channel Mapping)

► Ứng dụng đo lường hiệu quả kênh phân phối

Module 6

Shopper Marketing Mix

► Mô hình Shopper Marketing Mix và cách ứng dụng cho hoạt động Shopper tại Channel

► Cách xác định và chọn Winning Shopper Activities

► Cách mapping các Winning Shopper Activities cho target Channel

► Xây dựng Trade Marketing Activities Calendar

Module 7

Nghiên Cứu Thị Trường Cho Trade MKT

► Các loại Data/ Research thường gặp trong Trade Marketing và cách phân tích Data

► Vai trò của Market Research đối với Trade Marketing

► Ứng dụng các loại Research trong các giai đoạn Trade MKT Planning, Deployment, Execution và Tracking

► Một số lưu ý khi làm việc với các Research Agency

Module 8

Workshop

► Hệ thống toàn bộ kiến thức

►Coaching trực tiếp để xây dựng chiến lược hoạt động kênh phân phối hàng năm

► Recap hướng làm bài thuyết trình giữa khóa

Module 9

Đi Thị Trường

► Field trip trực tiếp khảo sát thị trường kênh Off-Trade và On-Trade

► Đánh giá thị trường thực tế, thực hành xác định các cơ hội và thách thức của Brand tại từng Channel

Module 10

Thiết Kế Mô Hình Phân Phối Hàng Năm

► Quy trình xây dựng Chiến lược Trade MKT hàng năm, kết nối Brand xuống channel

► Phân tích và xác định Target Channel, Channel Role, Channel Priorities

► Phân tích và xác định target channel, channel role, Channel priorities dựa trên sự phù hợp về Band strategy, target shopper và volume deliver

► Xác định Shopper Objective cho target Channel

Module 11

Tổng Kế Giữa Khóa

Thuyết trình giữa khóa về Channel Strategy trước các giảng viên và các khách mời là chuyên gia từ các công ty đầu ngành

Module 12

Chiến Lược Truyền Thông Hoạt Náo Thương Hiệu Tại Điểm Bán

► Định nghĩa, vai trò và nhiệm vụ của Trade Activation & Trade Events

► Xây dựng Brief cho Trade activation & Trade Events

► Kỹ năng brief agency và đưa ra feedback

► Brainstorm để đưa ra idea Trade activation & Trade event từ brief

► Trade Activation check list và Trade Events planning

► Các loại Trade ativation và cách thực thi Trade activation (execution)

Module 13

Chiến Lược Khuyến Mãi Tại Điểm Bán

► Nền tảng, quy trình xây dựng kế hoạch Promotion hàng năm

► Xác định đúng mục tiêu và các loại Promotion dành cho Shopper và Customer

► Tính Promotion Uplift (Incremental Volume, Post Lost) của chương trình Promotion

► Quy trình triển khai chương trình Promotion và cách quản lý đo lường hiệu quả (Promotion ROI)

Module 14

Quản Lý Ngành Hàng & Độ Hiện Diện Thương Hiệu Tại Điểm Bán

► Tổng quan thị trường Modern Trade

► Định nghĩa CATMAN (Quản trị ngành hàng)

► Quy trình 8 bước quản trị ngành hàng

► Cách xây dựng chiến lược danh mục sản phẩm theo Channel

► Quy tắc xây dựng Planogram và Product display hiệu quả

Module 15

Chiến Lược Truyền Thông POSM & Merchandising

► Mục tiêu và vai trò của POSM tại điểm bán

► Phân loại khu vực mua hàng tại và 3 tiêu chí chinh phục khách hàng tại điểm bán

► 6 cách để xây dựng thông điệp hiệu quả tại channel

► Quy trình thực thi POSM và ví dụ thực tế về các chiến dịch POSM hiệu quả

Module 16

Xác Định Mức Độ Đầu Tư & Chuẩn Thực Thi Tại Điểm Bán

► Phương pháp xác định số lượng điểm bán, outlet và mức độ đầu tư về ngân sách để đầu tư

► Xây dựng chuẩn thực thi tại điểm bán

► Quy trình triển khai hoạt động xuống điểm bán và chuẩn đo lường đánh giá

Module 17

Tài Chính Cho Trade MKT

► Các yếu tố tài chính mà Trade Marketer cần nắm

► Cách kiểm soát P&L (Profit And Lost - Dự báo lời lỗ) của chương trình Trade MKT

► Tối ưu hiệu quả đầu tư của chiến dịch Trade Marketing

Module 18

Recap & Coaching

► Hệ thống toàn bộ kiến thức

►Coaching trực tiếp để xây dựng chiến lược hoạt động kênh phân phối hàng năm 

► Recap hướng làm bài thuyết trình giữa khóa

Module 19

Thiết Lập Chu Kỳ Bán Hàng, Tiếp Cận, Tương Tác Với Khách Hàng

►  Quy trình xây dựng Sales Cycle Plan

►  Sales Briefing : Sales briefing là gì? Làm sao để chuẩn bị một Sales Briefing tốt?

►  Thấu hiểu tâm lý khách hàng

► Xây dựng Customer Selling Story

Module 20

Final Presentation

Thuyết trình hoàn chỉnh Trade Marketing Plan trước các giảng viên và các khách mời là chuyên gia từ các công ty đầu ngành

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

FEEDBACK TỪ HỌC VIÊN CỦA CASK

Ai Nên Học Khóa Này

► Professional Trade Marketer

Có góc nhìn toàn cảnh và đầy đủ về công việc mình đang làm. Nắm được chọn bộ 14 kỹ năng quan trọng và cần thiết của một người làm Trade MKT chuyên nghiệp. Biết cách lập chiến lược Trade MKT và Trade MKT Plan hàng năm. Được dẫn dắt hướng dẫn bởi các mentor có trên 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Trade MKT hiện đang là các Senior Manager của các tập đoàn đa quốc gia

► Sale và Sale Supervisor

Hiểu được công việc của người làm Trade. Nắm được bài bảng hệ thống kiến thức và kỹ năng cần có của một người làm Trade MKT chuyên nghiệp để chuẩn bị upgrade vào vị trí Trade MKT. Được thực hành thực tế lập kế hoạch Trade MKT Plan

► Business owner/ Brand Marketers/BTL Agency

Có bức tranh toàn cảnh và đầy đủ về Trade MKT. Biết cách đồng nhất giữa ba mục tiêu doanh nghiệp, Brand, Trade MKT. Thấu hiểu và biết các thiết lập, quản lý hệ thống và mô hình kênh phân phối. Biết cách đo lường đánh giá một Trade MKT plan hiệu quả. Hiểu được mục tiêu mà client Trade MKT đang hướng đến. Hiểu được công việc của người làm Trade và phối hợp nhịp nhàng ở các bước execution. Có cùng ngôn ngữ với người làm Trade MKT

Tại Sao Nên Chọn Cask

► Đội ngũ giảng viên hơn 10 năm kinh nghiệm làm việc tại các công ty và tập đoàn lớn

►Tài liệu độc quyền cùng hệ thống framework và toolkit thực tiễn,áp dụng nhanh vào công việc thực tế

► Ứng dụng phương pháp Design Thinking trong đào tạo, giúp người học có năng lực tư duy tự giải quyết vấn đề

► Tham gia vào cộng đồng CASK - mở rộng mối quan hệ với các giảng viên hàng đầu và học viên trong lĩnh vực Brand - Trade - Sales -Business

NGÂN SÁCH ĐẦU TƯ KIẾN THỨC

Super Early Bird 13.175.000 VNĐ
Early Bird 13.949.000 VNĐ
Standard 15.499.000 VNĐ

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ

Sau khi đăng ký mua khóa học, bộ phận CSKH của CASK sẽ liên hệ với bạn để xác nhận thông tin và tư vấn sâu hơn về khóa học

KHÓA HỌC PHÙ HỢP VỚI BẠN

NHẬN TÀI LIỆU ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC