Khóa học Trade Marketing - Thiết kế chiến lược & kế hoạch Marketing

Khai giảng

07/11/2023

Thời lượng

23 buổi

Thứ 3, 5, 7: 18h30 - 21h30

Địa điểm

TP. Hồ Chí Minh

6 ĐIỀU " CẦM VỀ "

1

HIỂU VÀ VẬN DỤNG "TAM GIÁC VÀNG" BRAND - SHOPPER - CHANNEL
ĐỂ XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC TRADE MKT

Thấu hiểu các yếu tố cốt lõi của chiến lược Trade Marketing, bao gồm thương hiệu (Brand), người mua hàng (Shopper) và kênh phân phối (Channel). Vận dụng vào việc xây dựng chiến lược Trade MKT dài hạn

2

NẮM VỮNG CÁC BƯỚC
XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC ĐIỂM BÁN VÀ QUẢN TRỊ KÊNH PHÂN PHỐI

Nắm vững quy trình lên chiến lược kênh phân phối từ phân nhóm kênh phân phối, phân tích ưu tiên kênh phân phối, định hướng hoạt động và cuối cùng là xây dựng một Channel plan

3

NẮM VỮNG CÁC QUY TẮC
LÊN KẾ HOẠCH & TRIỂN KHAI CÁC HOẠT ĐỘNG TẠI ĐIỂM BÁN

Nắm vững đặc trưng & cách tối ưu hoạt động tại điểm bán (Merchandising, Promotion, Activation, Trade Event...)

4

TRỰC TIẾP QUAN SÁT &
CẢM NHẬN THỊ TRƯỜNG
NHƯ MỘT TRADE MKT MANAGER

Được tham gia chương trình Field Work (thực tế thị trường) được thiết kế để học viên quan sát kênh phân phối thực tế dưới sự hướng dẫn của Trainer

5

BIẾT CÁCH LÀM VIỆC VỚI CÁC ĐỐI TÁC
ĐỂ TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG TẠI ĐIỂM BÁN

Biết cách xây dựng bài Sale Briefing, phát triển selling story để làm việc với chủ/ quản lý outlet nhằm đảm bảo hoạt động được triển khai đúng như kế hoạch

6

XÂY DỰNG MỘT TRADE MARKETING PLAN HOÀN CHỈNH THEO MODEL
CHANNEL STRATEGY HOUSE

Tự tay thiết kế một Trade MKT Plan hoàn chỉnh kết nối từ chiến lược, từ chiến lược đến thực thi dưới sự coaching trực tiếp từ các Trainers dày dặn kinh nghiệm

AI NÊN HỌC KHÓA NÀY?

AI NÊN HỌC KHÓA HỌC NÀY

product icon1

NGƯỜI LÀM TRADE MARKETING CHUYÊN NGHIỆP

Mong muốn hệ thống lại kiến thức Trade Marketing để làm tốt hơn công việc hiện tại, giải quyết những khó khăn trong công việc & đặc biệt là chuẩn bị về mặt kỹ năng để tiến xa hơn trong sự nghiệp

product icon1

SALES MANAGER/ SALES SUP & KEY ACCOUNT

Hiểu được công việc của người làm Trade. Nắm được bài bảng hệ thống kiến thức và kỹ năng cần có của một người làm Trade MKT chuyên nghiệp để chuẩn bị upgrade vào vị trí Trade MKT. Được thực hành thực tế lập kế hoạch Trade MKT Plan

product icon1

CHỦ DOANH NGHIỆP/ BRAND MARKETERS/ BTL AGENCY

Hiểu được công việc của người làm Trade, có cùng ngôn ngữ khi làm việc với họ, phối hợp nhịp ngàng ở các bước Execution. Thấu hiểu và biết cách thiết lập, quản lý kênh phân phối, đồng nhất 3 mục doanh nghiệp, Brand, Trade. Biết cách đo lường đánh giá Trade MKT Plan. Hiểu các quy tắc của các "ông lớn" trên thị trường nhằm áp dụng vào xây dựng chiến lược và tăng trưởng doanh số

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

SƠ LƯỢC NỘI DUNG KHÓA HỌC
(23 BUỔI)

Module 1

TỔNG QUAN VỀ TRADE MARKETING

► Trade Marketing là gì? Sự khác nhau giữa Brand, Trade, Sales

► Đối tượng của Trade Marketing

► Vai trò của Trade Marketing đối với thị trường

► Mục tiêu và những nhiệm vụ chính của Trade Marketing team

►Cách xây dựng Trade MKT Plan

Module 2

THẤU HIỂU NGƯỜI MUA HÀNG

► Định nghĩa về Shopper, mối liên hệ giữa Shopper và Consumer, hành trình mua hàng của Shopper

► Thấu hiểu hành vi mua hàng của Shopper, mô hình Shopper 3M

► Xác định Target Shopper từ Target Consumer

► Định hướng các hoạt động Shopper Marketing

Module 3

THẤU HIỂU KÊNH PHÂN PHỐI

► Mối liên hệ giữa target shopper đến channel segmentation

► Phân khúc Kênh phân phối (Channel member, Channel segementation)

► Thấu hiểu kênh phân phối (Channel card, Channel Qualitative, Channel Quantitative)

► Triển khai Brand xuống hệ thống kênh phân phối (Channel Mapping)

► Ứng dụng đo lường hiệu quả kênh phân phối

Module 4

THẤU HIỂU CHIẾN LƯỢC THƯƠNG HIỆU

► Cách xây dựng Brand Strategy và tác động của nó đến chiến lược Trade MKT

► Chiến lược chuỗi giá trị thương hiệu 

► Hiểu mục tiêu và định hướng hoạt động của thương hiệu

► Tác động của Brand Strategy đến chiến lược Trade MKT

► Kết nối mục tiêu, kế hoạch hoạt động của Brand xuống các hoạt động tại Channel

Module 5

DATA FOR TRADE MARKETING

► Các nhóm thông tin mà Trade MKT cần nắm

► Ý nghĩa từng nhóm thông tin

► Hiểu các phương pháp dùng để thu thập thông tin, lợi ích từng phương pháp

► Cách thức thực hiện thu thập thông tin (deck research, đi thị trường, …)

► Phương pháp xử lý và phân tích các thông tin thu thập được

Module 6

ĐI THỊ TRƯỜNG

► Field trip trực tiếp khảo sát thị trường kênh Off-Trade và On-Trade

► Nắm được các kỹ năng khi đi thị truòng

► Cách mapping các Winning Shopper Activities cho target Channel

► Đánh giá thị trường thực tế, thực hành xác định các cơ hội và thách thức của Brand tại từng Channel

Module 7

DATA FOR TRADE MARKETING

Thuyết trình về những thông tin mà các nhóm thu thập được liên quan đến sản phẩm đã chọn và có được các nhận định ban đầu về I/O để từ đó định hướng các hoạt động, chiến lược

Module 8

CHANNEL ANNUAL PLANNING

► Trade MKT plan là gì, cấu trúc trade mkt plan

 Cách triển khai từ chiến lược Brand MKT kết nối xuống chiến lược Trade MKT

► Quy trình xây dựng Chiến lược Trade MKT hàng năm

Module 10

INPUT TRỰC TIẾP TỪ EXPERTS

Input trực tiếp từ Experts về hướng chiến lược cho bài của từng nhóm

Module 9

TRADE MARKETING STRATEGY TYPES

►Xác định các loại chiến lược Trade MKT phổ biến (tung sản phẩm mới, follower, more value for current user, revamp)

►Bối cảnh sử dụng từng loại chiến lược 1 cách phù hợp

►Các ví dụ của từng nhóm chiến lược

►Định hướng triển khai của từng nhóm chiến lược

Module 11

SHOPPER MKT MIX

►Mô hình Shopper Marketing Mix và cách ứng dụng cho hoạt động Shopper tại Channel

►Cách xác định và chọn Winning Shopper Activities

►Cách mapping các Winning Shopper Activities cho target Channel

►Xây dựng Trade Marketing Activities Calendar

Module 12

POSM, MERCHANDISING

►Mục tiêu và vai trò của POSM tại điểm bán

►Phân loại khu vực mua hàng tại điểm bán và 3 tiêu chí chinh phục khách hàng tại điểm bán stop, engage, land

6 cách để xây dựng thông điệp hiệu quả tại channel

►Mục tiêu và những nhiệm vụ chính của Trade Marketing team

►Quy trình thực thi POSM và ví dụ thực tế chiến dịch POSM hiệu quả

Module 13

SHOPPER OFFERING - TRADE PROMOTION

►Nền tảng, Quy trình xây dựng kế hoạch promotion hàng năm

►Xác định đúng Mục tiêu và các loại promotion dành cho Shopper và Customer

Tính promotion uplift (incremental Volume, post lost) của chương trình promotion

►Quy trình triển khai chương trình promotion và cách quản lý đo lường hiệu quả (promotion ROI)

►Quy trình thực thi POSM và ví dụ thực tế chiến dịch POSM hiệu quả

Module 14

CHANNEL MIX

 Phân tích số liệu để xác định định hướng hoạt động cho từng kênh, outlet

 Mô hình xây dựng các hoạt động bán hàng - offering cho từng kênh/ outlet

 Xây dựng câu chuyện bán hàng thuyết phục để thuyết phục được customer

Module 15

CUSTOMER PLANNING

 Hiểu Customer đặc thù, kpi đo lường performance của business

 Những yếu tố ảnh hưởng performance của chanel

Những yếu tố tài chính quan trọng trong trading term mà một người làm trade cần quan tâm

Cách làm 1 sale building block, giúp định hình doanh thu kinh doanh của công ty trong năm, dự báo doanh thu đến từ đâu

Module 16

E-COMMERCE

Tổng quan về Ecommerce: xu hướng, tốc độ tăng trưởng, yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng, channel ecom phổ biển,...

Các loại hình Ecommerce và đặc điểm từng loại hình

Hành vi mua sắm của shopper trên Ecommerce

Xây dựng các chiến lược bán hàng hiệu quả trên Ecommerce - Market Place Model

Cách tính doanh thu và KPI, đo lường hiệu quả trên Ecommerce

Tổng quan cách làm chiến dịch MKT trên Ecommerce

Module 17

INPUT VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG

Input từ Experts về hoạt động phù hợp đối cho bài của từng nhóm

Module 18

THUYẾT TRÌNH LẦN 2

Thuyết trình về chiến lược & định hướng hoạt động cho case của nhóm

Module 19

CAMPAIGN PLANNING PROCESS

Cấu trúc 1 campaign plan

Quy trình các bước làm campaign plan

Ví dụ về 1 số campaign plan

Module 20

INSTORE INVESTMENT PLANNING

Phương pháp xác định số lượng điểm bán, outlet và mức độ đầu tư về ngân sách để đầu tư

Xây dựng chuẩn thực thi tại điểm bán

Quy trình triển khai hoạt động xuống điểm bán và chuẩn đo lường Đánh giá

Module 21

B2B MARKETING

► Sự khác nhau giữa B2B và B2C

► Quy trình quản trị B2B Sales & Marketing trong doanh nghiệp

► Xây dựng phân khúc khách hàng B2B

► Xây dựng B2B Customer Values Proposition

► Quản trị B2B Marrketing Campaign. Phương pháp, công cụ và giới thiệu các công nghệ hỗ trợ

Module 22

THIẾT LẬP CHU KỲ BÁN HÀNG & TIẾP CẬN TƯƠNG TÁC KHÁCH HÀNG

Quy trình xây dựng Sales Cycle Plan

Sales Briefing là gì? Làm sao để chuẩn bị một Sales Briefing tốt?

Thấu Hiểu tâm lý khách hàng

- Xây dựng Customer Selling Story

Module 23

FINAL PRESENTATION

Thuyết trình hoàn chỉnh Trade MKT Plan trước các giảng viên và các khách mời là chuyên gia từ các công ty đầu ngành

PHẦN 1 - 7 BUỔI THẤU HIỂU 3 NỀN TẢNG CƠ BẢN CỦA TRADE MARKETING

Module 1

TỔNG QUAN VỀ TRADE MARKETING

► Trade Marketing là gì? Sự khác nhau giữa Brand, Trade, Sales

► Đối tượng của Trade Marketing

► Vai trò của Trade Marketing đối với thị trường

► Mục tiêu và những nhiệm vụ chính của Trade Marketing team

►Cách xây dựng Trade MKT Plan

Module 2

THẤU HIỂU NGƯỜI MUA HÀNG

► Định nghĩa về Shopper, mối liên hệ giữa Shopper và Consumer, hành trình mua hàng của Shopper

► Thấu hiểu hành vi mua hàng của Shopper, mô hình Shopper 3M

► Xác định Target Shopper từ Target Consumer

► Định hướng các hoạt động Shopper Marketing

Module 3

THẤU HIỂU KÊNH PHÂN PHỐI

► Mối liên hệ giữa target shopper đến channel segmentation

► Phân khúc Kênh phân phối (Channel member, Channel segementation)

► Thấu hiểu kênh phân phối (Channel card, Channel Qualitative, Channel Quantitative)

► Triển khai Brand xuống hệ thống kênh phân phối (Channel Mapping)

► Ứng dụng đo lường hiệu quả kênh phân phối

Module 4

THẤU HIỂU CHIẾN LƯỢC THƯƠNG HIỆU

► Cách xây dựng Brand Strategy và tác động của nó đến chiến lược Trade MKT

► Chiến lược chuỗi giá trị thương hiệu 

► Hiểu mục tiêu và định hướng hoạt động của thương hiệu

► Tác động của Brand Strategy đến chiến lược Trade MKT

► Kết nối mục tiêu, kế hoạch hoạt động của Brand xuống các hoạt động tại Channel

Module 5

DATA FOR TRADE MARKETING

► Các nhóm thông tin mà Trade MKT cần nắm

► Ý nghĩa từng nhóm thông tin

► Hiểu các phương pháp dùng để thu thập thông tin, lợi ích từng phương pháp

► Cách thức thực hiện thu thập thông tin (deck research, đi thị trường, …)

► Phương pháp xử lý và phân tích các thông tin thu thập được

Module 6

ĐI THỊ TRƯỜNG

► Field trip trực tiếp khảo sát thị trường kênh Off-Trade và On-Trade

► Nắm được các kỹ năng khi đi thị truòng

► Cách mapping các Winning Shopper Activities cho target Channel

► Đánh giá thị trường thực tế, thực hành xác định các cơ hội và thách thức của Brand tại từng Channel

Module 7

DATA FOR TRADE MARKETING

Thuyết trình về những thông tin mà các nhóm thu thập được liên quan đến sản phẩm đã chọn và có được các nhận định ban đầu về I/O để từ đó định hướng các hoạt động, chiến lược

PHẦN 2 - 11 BUỔI XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC & HOẠT ĐỘNG

Module 8

CHANNEL ANNUAL PLANNING

► Trade MKT plan là gì, cấu trúc trade mkt plan

 Cách triển khai từ chiến lược Brand MKT kết nối xuống chiến lược Trade MKT

► Quy trình xây dựng Chiến lược Trade MKT hàng năm

Module 10

INPUT TRỰC TIẾP TỪ EXPERTS

Input trực tiếp từ Experts về hướng chiến lược cho bài của từng nhóm

Module 9

TRADE MARKETING STRATEGY TYPES

►Xác định các loại chiến lược Trade MKT phổ biến (tung sản phẩm mới, follower, more value for current user, revamp)

►Bối cảnh sử dụng từng loại chiến lược 1 cách phù hợp

►Các ví dụ của từng nhóm chiến lược

►Định hướng triển khai của từng nhóm chiến lược

Module 11

SHOPPER MKT MIX

►Mô hình Shopper Marketing Mix và cách ứng dụng cho hoạt động Shopper tại Channel

►Cách xác định và chọn Winning Shopper Activities

►Cách mapping các Winning Shopper Activities cho target Channel

►Xây dựng Trade Marketing Activities Calendar

Module 12

POSM, MERCHANDISING

►Mục tiêu và vai trò của POSM tại điểm bán

►Phân loại khu vực mua hàng tại điểm bán và 3 tiêu chí chinh phục khách hàng tại điểm bán stop, engage, land

6 cách để xây dựng thông điệp hiệu quả tại channel

►Mục tiêu và những nhiệm vụ chính của Trade Marketing team

►Quy trình thực thi POSM và ví dụ thực tế chiến dịch POSM hiệu quả

Module 13

SHOPPER OFFERING - TRADE PROMOTION

►Nền tảng, Quy trình xây dựng kế hoạch promotion hàng năm

►Xác định đúng Mục tiêu và các loại promotion dành cho Shopper và Customer

Tính promotion uplift (incremental Volume, post lost) của chương trình promotion

►Quy trình triển khai chương trình promotion và cách quản lý đo lường hiệu quả (promotion ROI)

►Quy trình thực thi POSM và ví dụ thực tế chiến dịch POSM hiệu quả

Module 14

CHANNEL MIX

 Phân tích số liệu để xác định định hướng hoạt động cho từng kênh, outlet

 Mô hình xây dựng các hoạt động bán hàng - offering cho từng kênh/ outlet

 Xây dựng câu chuyện bán hàng thuyết phục để thuyết phục được customer

Module 15

CUSTOMER PLANNING

 Hiểu Customer đặc thù, kpi đo lường performance của business

 Những yếu tố ảnh hưởng performance của chanel

Những yếu tố tài chính quan trọng trong trading term mà một người làm trade cần quan tâm

Cách làm 1 sale building block, giúp định hình doanh thu kinh doanh của công ty trong năm, dự báo doanh thu đến từ đâu

Module 16

E-COMMERCE

Tổng quan về Ecommerce: xu hướng, tốc độ tăng trưởng, yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng, channel ecom phổ biển,...

Các loại hình Ecommerce và đặc điểm từng loại hình

Hành vi mua sắm của shopper trên Ecommerce

Xây dựng các chiến lược bán hàng hiệu quả trên Ecommerce - Market Place Model

Cách tính doanh thu và KPI, đo lường hiệu quả trên Ecommerce

Tổng quan cách làm chiến dịch MKT trên Ecommerce

Module 17

INPUT VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG

Input từ Experts về hoạt động phù hợp đối cho bài của từng nhóm

Module 18

THUYẾT TRÌNH LẦN 2

Thuyết trình về chiến lược & định hướng hoạt động cho case của nhóm

PHẦN 3 - 4 BUỔI TRIỂN KHAI CÁC HOẠT ĐỘNG TẠI ĐIỂM BÁN

Module 19

CAMPAIGN PLANNING PROCESS

Cấu trúc 1 campaign plan

Quy trình các bước làm campaign plan

Ví dụ về 1 số campaign plan

Module 20

INSTORE INVESTMENT PLANNING

Phương pháp xác định số lượng điểm bán, outlet và mức độ đầu tư về ngân sách để đầu tư

Xây dựng chuẩn thực thi tại điểm bán

Quy trình triển khai hoạt động xuống điểm bán và chuẩn đo lường Đánh giá

Module 21

B2B MARKETING

► Sự khác nhau giữa B2B và B2C

► Quy trình quản trị B2B Sales & Marketing trong doanh nghiệp

► Xây dựng phân khúc khách hàng B2B

► Xây dựng B2B Customer Values Proposition

► Quản trị B2B Marrketing Campaign. Phương pháp, công cụ và giới thiệu các công nghệ hỗ trợ

Module 22

THIẾT LẬP CHU KỲ BÁN HÀNG & TIẾP CẬN TƯƠNG TÁC KHÁCH HÀNG

Quy trình xây dựng Sales Cycle Plan

Sales Briefing là gì? Làm sao để chuẩn bị một Sales Briefing tốt?

Thấu Hiểu tâm lý khách hàng

- Xây dựng Customer Selling Story

FINAL PRESENTATION THUYẾT TRÌNH TỐT NGHIỆP

Module 23

FINAL PRESENTATION

Thuyết trình hoàn chỉnh Trade MKT Plan trước các giảng viên và các khách mời là chuyên gia từ các công ty đầu ngành

CẢM NHẬN HỌC VIÊN

NGÂN SÁCH ĐẦU TƯ KIẾN THỨC

Super Early Bird

13.174.150Đ

Early Bird

13.949.100Đ

Standard

15.499.000Đ

TRẢI NGHIỆM LỚP HỌC

Đăng ký tư vấn miễn phí

Sau khi đăng ký mua khóa học, bộ phận cskh của cask sẽ liên hệ với bạn để xác nhận thông tin

1
089 918 91 98