72

Mô hình vận hành doanh nghiệp chuẩn giúp doanh nghiệp xây dựng một tổ chức phù hợp để thực hiện hoạt động vận hành, quản lý được quy trình vận hành và ứng dụng công nghệ vào quản lý các công việc vận hành của doanh nghiệp

Kết quả nhận được

Vận hành tổ chức hiệu quả

Vận hành tổ chức hiệu quả

Xây dựng một tổ chức vận hành hiệu quả
Tăng cường chất lượng vận hành

Tăng cường chất lượng vận hành

Tăng cường khả năng quản lý và kiểm soát chất lượng hoạt động vận hành
Tăng cường hiệu quả phối hợp

Tăng cường hiệu quả phối hợp

Tăng cường hiệu quả phối hợp, giảm thiểu thời gian giữa các phòng ban khi thực hiện hoạt động vận hành

CASK giúp gì cho doanh nghiệp

CASK giúp doanh nghiệp:

- Hiểu về sản phẩm, dịch vụ, khách hàng và chiến lược của doanh nghiệp
- Cùng doanh nghiệp cấu trúc lại chuỗi hoạt động vận hành chính (chuỗi giá trị) phù hợp với đặc điểm sản phẩm, khách hàng, chiến lược của doanh nghiệp

KẾT QUẢ NHẬN ĐƯỢC

Chuỗi giá trị của doanh nghiệp

CASK giúp doanh nghiệp:

- Dựa trên chuỗi giá trị và đặc thù vận hành của doanh nghiệp, xác định sơ đổ tổ chức các phòng
- Thiết kế cấu trúc các vị trí trong từng phòng ban và xác định vai trò, nhiệm vụ của từng vị trí

KẾT QUẢ NHẬN ĐƯỢC

Sơ đồ giải trình trách nhiệm

Xác định chức năng của từng vị trí

Cách làm

Bước 1: Dựa trên chuỗi giá trị, xác định các quy trình vận hành cần có
Bước 2: Mô tả chi tiết các bước vận hành liên phòng ban để thực thi toàn bộ chuỗi giá trị đề ra
Bước 3: Xác định công việc của từng phòng ban, từng vị trí trong mỗi quy trình
Bước 4: Tổng hợp các nguyên tắc làm việc trong phòng ban, doanh nghiệp tương ứng trong từng quy trình làm việc
Bước 5: Xây dựng các nhóm KPI đo lường hiệu quả vận hành quy trình từ kết quả đến thực thi

KẾT QUẢ NHẬN ĐƯỢC

Xây dựng chi tiết quy trình vận hành của phòng ban

Xây dựng chi tiết quy trình vận hành phòng kinh doanh B2B

KPI đo lường hiệu quả

Demo các báo cáo hỗ trợ

Cách làm:

Bước 1: Xác định các nghiệp vụ cần sử dụng báo cáo trong doanh nghiệp
Bước 2: Thiết kế các dashboard để đáp ứng nhu cầu tổng hợp & phân tích dữ liệu của từng nghiệp vụ
Bước 3: Xây dựng hướng dẫn phân tích các chỉ số để tìm ra nguyên nhân và hành động cải thiện kết quả

KẾT QUẢ NHẬN ĐƯỢC

Bộ KPI cần có cho từng quy trình

Báo cáo cần có của mỗi quy trình

CASK giúp doanh nghiệp xây dựng trải nghiệm làm việc quý, tháng, tuần ngày cho các vị trí, bao gồm

- Danh sách các công việc cần thực hiện
- Danh sách các buổi họp định kỳ
- Hướng dẫn cách thực hiện từng công việc, buổi họp
- Các công cụ hỗ trợ khi thực hiện

KẾT QUẢ NHẬN ĐƯỢC

Guideline hướng dẫn làm việc cho các vị trí

CASK giúp doanh nghiệp:

- Xác định danh sách các công nghệ cần ứng dụng dựa trên chuỗi giá trị
- Phân tích nhu cầu công nghệ & lựa chọn hệ thống công nghệ phù hợp với doanh nghiệp
- Đề xuất lộ trình triển khai công nghệ
- Tư vấn triển khai một số hệ thống công nghệ vào hoạt động quản trị doanh nghiệp

KẾT QUẢ NHẬN ĐƯỢC

- Lộ trình triển khai công nghệ
- Ứng dụng 1 số hệ thống công nghệ vào vận hành doanh nghiệp

Khách hàng của doanh nghiệp phản hồi

Lương Anh Vũ​

Kiến thức và kinh nghiệm mà tôi thu được sau khóa đào tạo tại CASK rất thực tế và hữu ích. Các chiến dịch tôi đề xuất đều đã được dựa trên những sự thấu hiểu đúng, trên dữ liệu và cả thực tiễn. Theo quan điểm của tôi thì người học gần như đã có 3 năm kinh nghiệm sau khóa đào tạo này.

Lương Anh Vũ​

Trade Marketing Executive – Vinamilk

Hồ Thị Thanh Hương​

Nhờ sự giao tiếp tương tác với người huấn luyện viên, tôi nhận ra rằng kinh nghiệm của tôi trong suốt nhiều năm đã trở nên lạc hậu. Trước đây, tôi chỉ tập trung vào việc thực thi, nhưng bây giờ tôi cũng đã hiểu về lập kế hoạch và phát hiện rất nhiều cơ hội trong những kênh phân phối hiện đại.

Hồ Thị Thanh Hương​

Reginal Sales manager – SC Johnson​

Hồ Bỉnh Hiệp​

Hiện tại, tôi có thể áp dụng ngay cho chuỗi cửa hàng của mình các bước trong chiến lược trưng bày hàng hóa trên kệ để tăng doanh thu. Kiến thức và thông tin này thực sự hữu ích cho công việc lập kế hoạch của tôi trong vận hành chuỗi.

Hồ Bỉnh Hiệp​

Operation manager – Family Mart​

Lê Công Đôn​

Học tại CASK thật sự là một trải nghiệm đáng giá. Tôi đã học rất nhiều về kế hoạch kinh doanh và kế hoạch Trade. CASK cung cấp rất nhiều ý tưởng, ví dụ và mô hình thực tế. Rất nhiều bài tập đã giúp tôi nhìn thấy tổng thể hệ thống kênh phân phối. Nhờ kiến thức từ CASK, tôi cuối cùng đã đạt được sự nghiệp mà tôi luôn mơ ước.
 

Lê Công Đôn​

Sales Manager – Vietnammm

Tham khảo các chuyên môn khác Arrow

Chuyển đổi số

Chuyển đổi số giúp doanh nghiệp xây dựng cấu trúc các hệ thống công nghệ, cấu trúc dữ liệu phù hợp với mô hình vận hành, có lộ trình triển khai các hệ thống
Xem thêm

Đào tạo và phát triển (L&D)

Đào tạo và phát triển (Learning & Development) có ý nghĩa quan trọng đối với doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp xác định các kỹ năng, kiến thức cần phát triển
Xem thêm

Quản trị dự án

Quản trị dự án tốt giúp doanh nghiệp xây dựng một tổ chức phù hợp để vận hành dự án, quản lý quy trình vận hành dự án và ứng dụng công nghệ vào quản lý
Xem thêm

Quản lý và vận hành doanh nghiệp hiệu quả

Quản lý và vận hành doanh nghiệp hiệu quả theo mô hình EOS giúp doanh nghiệp phân rã tầm nhìn, sứ mệnh, chiến lược của doanh nghiệp xuống mục tiêu
Xem thêm

Thiết kế mô hình vận hành doanh nghiệp

Mô hình vận hành doanh nghiệp chuẩn giúp doanh nghiệp xây dựng một tổ chức phù hợp để thực hiện hoạt động vận hành, quản lý được quy trình vận hành
Xem thêm

Liên hệ với chuyên gia CASK

Hãy chọn nghành nghề doanh nghiệp bạn đang hoạt động

Liên hệ với chuyên gia CASK
1
089 918 91 98