69

Quản trị dự án tốt giúp giúp doanh nghiệp xây dựng một tổ chức phù hợp để vận hành dự án, quản lý được quy trình vận hành dự án và ứng dụng công nghệ vào quản lý dự án.

Kết quả nhận được

Vận hành dự án hiệu quả

Vận hành dự án hiệu quả

Xây dựng một tổ chức vận hành dự án hiệu quả và hiệu suất cao
Tăng cường khả năng quản lý

Tăng cường khả năng quản lý

Tăng cường khả năng quản lý và kiểm soát chất lượng dự án
Tối ưu hóa tài nguyên

Tối ưu hóa tài nguyên

Tối ưu hóa tài nguyên và đạt được tiến độ dự án một cách chính xác và nhanh chóng

Hoạt động tư vấn

Cách làm

Bước 1: Hiểu về sản phẩm, dịch vụ doanh nghiệp đang kinh doanh và các nhóm khách hàng của doanh nghiệp
Bước 2: Chuẩn hoá các nhóm dự án, đặc điểm và cách thức vận hành của từng loại dự án

KẾT QUẢ NHẬN ĐƯỢC

Danh sách các loại dự án và cách thức vận hành, triển khai từng loại dự án

Cách làm

Bước 1: Dựa trên đặc điểm, số lượng các dự án của doanh nghiệp, đề xuất các vị trí cần có cho pteam triển khai dự ánđể vận hành hiệu quả dự án
Bước 2: Xây dựng sơ đồ tổ chức team triển khai dự án, xác định số lượng, vai trò nhiệm vụ của từng vị trí
Bước 3: Xây dựng mô tả công việc (JD) của từng vị trí

KẾT QUẢ NHẬN ĐƯỢC

Sơ đồ tổ chức & bảng mô tả vai trò, nhiệm vụ của các team tham gia triển khai dự án

Cách làm
Bước 1: Thiết kế bộ quy trình vận hành chuẩn các giai đoạn trong triển khai dự án, quy trình phối hợp liên phòng ban để thực hiện dự án
Bước 2: Xác định vai trò nhiệm vụ của từng vị trí tham gia vào từng bước trong quy trình - RACI model
Bước 3: Tổng hợp các nguyên tắc làm việc trong phòng ban, doanh nghiệp tương ứng trong từng quy trình làm việc
Bước 4: Xây dựng các nhóm KPI đo lường hiệu quả vận hành quy trình từ kết quả đến thực thi

KẾT QUẢ NHẬN ĐƯỢC

Bộ quy trình bao gồm:
- Mô tả các bước thực thi (process map)
- Mô tả vai trò nhiệm vụ từng vị trí trong quy trình (RACI)
- Nguyên tắc làm việc
- KPI đo lường hiệu quả

Cách làm
Bước 1: Xác định các nghiệp vụ cần sử dụng báo cáo trong team triển khai dự án
Bước 2: Thiết kế các dashboard để đáp ứng nhu cầu tổng hợp & phân tích dữ liệu của từng nghiệp vụ
Bước 3: Xây dựng hướng dẫn phân tích các chỉ số khi quản lý dự án để tìm ra nguyên nhân và hành động cải thiện kết quả

KẾT QUẢ NHẬN ĐƯỢC

Bộ báo cáo bán hàng: (1) Báo cáo quản lý danh mục dự án, tiến độ các dự án (2) Báo cáo chi tiết công việc từng dự án (3) Báo cáo công việc của các team (4) Báo cáo doanh thu & ngân sách theo dự án

Cách làm
Bước 1: Phân tích nhu cầu công nghệ & lựa chọn hệ thống công nghệ quản lý dự án (Project management technology) phù hợp với doanh nghiệp
Bước 2: Xác định các tính năng công nghệ cần thiết dựa trên quy trình vận hành dự án đã xây dựng
Bước 3: Tư vấn triển khai hệ thống công nghệ vào hoạt động quản trị vận hành dự án

KẾT QUẢ NHẬN ĐƯỢC

Quản lý danh mục dự án

Quản lý chi tiết dự án

Quản lý công việc của team và cá nhân

Quản lý thanh toán dự án

Business Impact

> 35%ROI

Một nghiên cứu của McKinsey cho thấy các công ty quản lý hiệu quả các dự án của họ có ROI cao hơn 35%.

68%sự hài lòng từ khách hàng

Một nghiên cứu của IBM cho thấy rằng 68% các dự án có sự quản lý hiệu quả đạt được mức độ hài lòng cao từ phía khách hàng.

80%quan trọng với việc phát triển kinh doanh

Nghiên cứu của Economist Intelligence Unit cho thấy 80% giám đốc điều hành tin rằng quản lý dự án hiệu quả là rất quan trọng đối với sự phát triển và mở rộng kinh doanh.

66%cải thiện quan hệ với khách hàng

Theo một nghiên cứu của Capterra, 66% các nhà quản lý dự án báo cáo rằng các hoạt động quản lý dự án hiệu quả đã cải thiện đáng kể mối quan hệ và sự hài lòng của khách hàng.

Khách hàng của doanh nghiệp phản hồi

Lương Anh Vũ​

Kiến thức và kinh nghiệm mà tôi thu được sau khóa đào tạo tại CASK rất thực tế và hữu ích. Các chiến dịch tôi đề xuất đều đã được dựa trên những sự thấu hiểu đúng, trên dữ liệu và cả thực tiễn. Theo quan điểm của tôi thì người học gần như đã có 3 năm kinh nghiệm sau khóa đào tạo này.

Lương Anh Vũ​

Trade Marketing Executive – Vinamilk

Hồ Thị Thanh Hương​

Nhờ sự giao tiếp tương tác với người huấn luyện viên, tôi nhận ra rằng kinh nghiệm của tôi trong suốt nhiều năm đã trở nên lạc hậu. Trước đây, tôi chỉ tập trung vào việc thực thi, nhưng bây giờ tôi cũng đã hiểu về lập kế hoạch và phát hiện rất nhiều cơ hội trong những kênh phân phối hiện đại.

Hồ Thị Thanh Hương​

Reginal Sales manager – SC Johnson​

Hồ Bỉnh Hiệp​

Hiện tại, tôi có thể áp dụng ngay cho chuỗi cửa hàng của mình các bước trong chiến lược trưng bày hàng hóa trên kệ để tăng doanh thu. Kiến thức và thông tin này thực sự hữu ích cho công việc lập kế hoạch của tôi trong vận hành chuỗi.

Hồ Bỉnh Hiệp​

Operation manager – Family Mart​

Lê Công Đôn​

Học tại CASK thật sự là một trải nghiệm đáng giá. Tôi đã học rất nhiều về kế hoạch kinh doanh và kế hoạch Trade. CASK cung cấp rất nhiều ý tưởng, ví dụ và mô hình thực tế. Rất nhiều bài tập đã giúp tôi nhìn thấy tổng thể hệ thống kênh phân phối. Nhờ kiến thức từ CASK, tôi cuối cùng đã đạt được sự nghiệp mà tôi luôn mơ ước.

Lê Công Đôn​

Sales Manager – Vietnammm ​

Tham khảo các chuyên môn khác Arrow

Chuyển đổi số

Chuyển đổi số giúp doanh nghiệp xây dựng cấu trúc các hệ thống công nghệ, cấu trúc dữ liệu phù hợp với mô hình vận hành, có lộ trình triển khai các hệ thống
Xem thêm

Đào tạo và phát triển (L&D)

Đào tạo và phát triển (Learning & Development) có ý nghĩa quan trọng đối với doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp xác định các kỹ năng, kiến thức cần phát triển
Xem thêm

Quản trị dự án

Quản trị dự án tốt giúp doanh nghiệp xây dựng một tổ chức phù hợp để vận hành dự án, quản lý quy trình vận hành dự án và ứng dụng công nghệ vào quản lý
Xem thêm

Quản lý và vận hành doanh nghiệp hiệu quả

Quản lý và vận hành doanh nghiệp hiệu quả theo mô hình EOS giúp doanh nghiệp phân rã tầm nhìn, sứ mệnh, chiến lược của doanh nghiệp xuống mục tiêu
Xem thêm

Thiết kế mô hình vận hành doanh nghiệp

Mô hình vận hành doanh nghiệp chuẩn giúp doanh nghiệp xây dựng một tổ chức phù hợp để thực hiện hoạt động vận hành, quản lý được quy trình vận hành
Xem thêm

Liên hệ với chuyên gia CASK

Hãy chọn nghành nghề doanh nghiệp bạn đang hoạt động

Liên hệ với chuyên gia CASK
1
089 918 91 98