Về CASK

CASK chuyên thiết kế giải pháp (chiến lược & thực thi) để đáp ứng mục tiêu kinh doanh cho doanh nghiệp & huấn luyện cá nhân trong chuyên môn Brand - Trade - Sales - Business. Học viên & chủ doanh nghiệp sẽ có năng lực giải quyết vấn đề liên quan đến chuyên môn hay business của họ. 

Khách hàng doanh nghiệp về tư vấn giải pháp chiến lược & huấn luyện nội bộ: Vinamilk, Panasonic, Beiersdoff, AC Nielsen, Maritimebank, Vinasoy, Mobifone, giày Maple & Clover, Nhang Thiền, v.v...

Học viên cá nhân đến từ: Unilever, P&G, Pepsico, Masan, Coca Cola, Heineken, Pigeon, Vinamilk, Loreal, Masan, Go Viet, Kao, Rohto, iBasic, v.v...& các doanh nghiệp SME & nhiều chủ doanh nghiệp.

NĂNG LỰC CỐT LÕI

Competency Skill Set là một kiến trúc các khả năng liên quan, tinh thần trách nhiệm, kiến thức và kỹ năng có sẵn của một cá nhân (hoặc một tổ chức) có tác động hiệu quả trong công việc hoặc giải quyết vấn đề. Không giống như những kỹ năng thông thường, Competency Skill hệ thống được tất cả các kỹ năng có liên quan một cách hợp lý và tinh chỉnh dựa trên đặc điểm ngành nghề và năng lực làm việc. CASK sở hữu nguồn sức mạnh trong việc phân tích, tinh lọc và cấu trúc các kiến thức thành những bộ tài liệu có thể chia sẻ giúp hỗ trợ cộng đồng và thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh.

MAIN SERVICES

PUBLIC TRAINING

Tiếp cận những kiến thức thực tế được cấu trúc bởi năng lực cốt lõi và sự truyền đạt từ những chuyên gia giàu kinh nghiệm.

IN-HOUSE TRAINING

Ứng dụng các mô hình cao cấp và phù hợp với từng doanh nghiệp để đẩy mạnh phát triển doanh nghiệp.