CHIẾN LƯỢC

Brand

Thiết kế chiến lược ngành hàng & danh mục thương hiệu, sản phẩm

Khóa "Category & Portfolio Strategy" là khóa học chuyên sâu thiết kế chiến lược ngành hàng để giúp chủ doanh nghiệp nắm bắt cơ hội từ những phân khúc nhu cầu & nhóm khách hàng tiềm năng, trong nội lực & sức cạnh tranh của doanh nghiệp. Kết quả là chủ doanh nghiệp sẽ thiết kế được danh mục đa thương hiệu & sản phẩm để nắm bắt cơ hội để đáp ứng mục tiêu tăng trưởng

Xem thêm
13/04/2019 4 buổi
Xem khóa học

Business

Thiết kế & vận hành kênh bán hàng E-commerce hiệu quả

Khóa "E-commerce: design & operate effective e-commerce online channel" giúp học viên nắm vững bức tranh thị trường E-commerce (xu hướng, hành vi & insight mua sắm online của shopper, cách thiết kế Product Concept của các trang E-commerce), cách thức làm việc với các sàn Tiki, Lazada, Shoppee (điều khoản hợp đồng, chiết khấu, v.v...), đo lường hiệu quả của các hoạt động Promotion online

Xem thêm
04/03/2019 6 buổi
Xem khóa học

Business

Thiết kế, hoạch định & vận hành hệ thống phân phối tối ưu

Khóa "Route-to-market: Design & operate optimal distribution system" chuyên sâu về thiết kế & cách vận hành hệ thống kênh phân phối dành cho chủ doanh nghiệp. Học viên sẽ có năng lực Thiết kế hệ thống phân phối, xây dựng & quản lý năng lực nhà phân phối, hiệu suất đội ngũ Sales, triển khai, vận hành & tối ưu hệ thống về chi phí

Xem thêm
06/04/2019 4 buổi
Xem khóa học

Brand

Phát triển sản phẩm mới & Định Vị Thương Hiệu

Khóa "Product/Service Concept Development & Brand Positioning" giúp học viên có năng lực hiểu quy trình phát triển sản phẩm/dịch vụ mới, có khả năng thiết kế ra concept sản phẩm/dịch vụ, thiết kế mẫu prototype tạo sức hút với khách hàng (bao gồm cách đặt tên sản phẩm, tuyên bố sản phẩm, claim, lí do để tin) trước khi test với khách hàng & kiến tạo định vị thương hiệu (định vị hình ảnh, cá tính & giá trị đại diện)

Xem thêm
11/04/2019 4 buổi
Xem khóa học

Brand

Insight Cho Chiến Lược Sản Phẩm Mới, Truyền Thông & Kinh Doanh

Khóa "Capture & utilize consumer insights for business growth" giúp học viên hiểu bản chất, vai trò & áp dụng quan trọng của Consumer Insights vào tăng trưởng Business, đồng thời học viên sẽ được trải nghiệm Test Insight với khách hàng thật ở Focus Group Discussion để đánh giá Insight

Xem thêm
25/04/2019 4 buổi
Xem khóa học
PLAN

Business

Tài chính ứng dụng cho Brand - Trade - Sales

Khóa "Finance for Non-finance Managers" là khóa học tài chính duy nhất trên thị trường có tính ứng dụng cao & phù hợp với mọi người đi làm hay chủ doanh nghiệp, khóa học giúp học viên có năng lực hiểu các loại chi phí của Marketing, Trade Marketing & Sales dưới lăng kính của người quản lý tài chính, nắm vững 6 công cụ quan trọng giúp tối ưu hóa lợi nhuận sản phẩm, các nhóm sản phẩm & toàn bộ doanh nghiệp, quản lý tài chính để xây dựng ngân sách Marketing, Trade Marketing & mở rộng kênh phân phối, thiết kế được business case tài chính trước khi tung sản phẩm mới

Xem thêm
23/03/2019 4 buổi
Xem khóa học

Trade

Thiết kế chiến lược & kế hoạch Trade Marketing

Khóa "Impactful Trade Marketing Management" giúp học viên có năng lực am hiểu sâu sắc 3 yếu tố trụ cột quan trọng nhất của Trade Marketing: gồm Shopper, Kênh Phân Phối & Hoạt Động In-store để từ đó lên chiến lược, lập kế hoạch & triển khai các hoạt động Trade Marketing hiệu quả nhằm tác động đến hành vi mua của Shopper tại điểm bán. Ngoài ra, học viên sẽ được đi Field Work thực tế để trực tiếp quan sát & cảm nhận , được hướng dẫn bởi giảng viên dày dẫn kinh nghiệm trong lĩnh vực Trade Marketing

Xem thêm
11/06/2019 18 buổi
Xem khóa học

Brand

Thiết kế chiến lược & kế hoạch Marketing

Khóa "The Journey of Brand Building" chuyên sâu về xây dựng & phát triển thương hiệu, học viên sẽ có năng lực tư duy về cách làm: Phân khúc thị trường, xác định phân khúc nhu cầu & nhóm khách hàng tiềm năng, thiết kế chiến lược ngành hàng để nắm bắt cơ hội, chiến lược thương hiệu, lập kế hoạch Brand Plan để đáp ứng mục tiêu tăng trưởng kinh doanh. Bên cạnh đó, các module về các hoạt động Trade Marketing & Tài Chính cũng được giảng dạy để 1 marketer hiểu được bức tranh toàn cảnh của business

Xem thêm
03/06/2019 20 buổi
Xem khóa học
VẬN HÀNH

Trade

Thiết kế hoạt động Shopper Marketing dành chiến thắng tại điểm bán

Khóa Shopper Marketing Mix: Thiết kế hoạt động Shopper Marketing giành chiến thắng tại điểm bán giúp học viên có năng lực thấu hiểu hành trình & hành vi mua hàng của Shopper (Shopper Journey, Shopper Mission & Shopper Mode), đặc tính & vai trò của từng kênh phân phối tác động đến hành vi mua, từ đó hướng dẫn cách thiết kế các chương trình ngay tại điểm bán để khiến Shopper phải mua hàng

Xem thêm
01/04/2019 6 buổi
Xem khóa học

Trade

Thiết kế chiến lược khuyến mại & hoạch định bán hàng hiệu quả

Khóa "Trade Promotion & S&OP" giúp học viên có năng lực hiểu toàn diện về nguyên tắc vận hành & vai trò quan trọng của S&OP (Sales & Operation Planning) trong việc hoạch định & dự báo số bán, từ đó có thể tự tay thiết kế kế hoạch Promotion dài hạn trong 1 năm & triển khai xuống thành Promotion Guideline & Brief Sales

Xem thêm
06/04/2019 4 buổi
Xem khóa học

Brand

Thiết kế chiến lược, thông điệp & kế hoạch truyền thông

Khóa "Integrated Brand Communication" giúp doanh nghiệp xác định đúng đối tượng cần truyền thông (am hiểu target audience, sự tác động của target audience lên shopper để mua hàng cho consumer, hành vi sử dụng media để search thông tin, tham khảo & ra quyết định mua hàng), thiết kế Brand Communication Idea nhất quán với định vị, lập Communication Plan (xây dựng thông điệp, chọn kênh & công cụ media phù hợp), xây dựng Campaign Idea cho từng chiến dịch

Xem thêm
20/05/2019 4 buổi
Xem khóa học