ABOUT US

HUẤN LUYỆN BRAND - TRADE - SALES

CASK chuyên huấn luyện Brand - Trade/Sales - Business cho cá nhân & doanh nghiệp. Tư vấn giải pháp về chiến lược & thực thi cho doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp thiết kế chiến lược & kế hoạch hành động phù hợp với mục tiêu kinh doanh & nội lực. Tư vấn giải pháp ứng dụng công nghệ vào doanh nghiệp giúp tối ưu hóa chi phí vận hành & đáp ứng mục tiêu kinh doanh.

  • 100% Khóa học áp dụng phương pháp "Design Thinking" để học viên có năng lực làm được
  • 100% Giảng viên có kinh nghiệm ít nhất 8 năm đi làm chuyên nghiệp ở các tập đoàn lớn
  • 85% Học viên làm ở cấp quản lý (kinh nghiệm ít nhất 5 năm) hoặc chủ doanh nghiệp SME
Xem thêm

KHÓA HỌC ĐƯỢC THIẾT KẾ ĐỂ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ DOANH NGHIỆP

Các khóa học thực tiễn về Brand - Trade/Sales - Business được thiết kế để giải quyết vấn đề khó khăn thực tế của doanh nghiệp

Chiến Lược

Các khóa học thiết kế chiến lược Brand - Trade/Sales - Business để nắm bắt cơ hội kinh doanh

Thực Thi

Các khóa học lập kế hoạch và triển khai Brand - Trade/Sales - Business để chiến thắng khách hàng & quản lý đối tác

Vận Hành

Các khóa học Brand - Trade/Sales - Business giúp am hiểu toàn diện chiến lược, kế hoạch & vận hành chuyên nghiệp, hiệu quả

KHÓA HỌC NỔI BẬT

HỌC VIÊN PHẢN HỒI

HUẤN LUYỆN &
TƯ VẤN DOANH NGHIỆP

Các khóa học thực tiễn về Brand - Trade/Sales - Business được thiết kế để giải quyết vấn đề khó khăn thực tế của doanh nghiệp

Tìm hiểu thêm

KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP PHẢN HỒI

EXPERT CỦA CASK

KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP