63

Giúp doanh nghiệp xác định các cơ cấu tổ chức, vai trò nhiệm vụ, cách thức vận hành, tính kết nối giữa các phòng ban và cơ chế báo cáo, quản lý vận hành hiệu quả

Kết quả nhận được

So đồ tổ chức

So đồ tổ chức

Có sơ đồ tổ chức phù hợp với mô hình phân phối của doanh nghiệp
Quy trình và báo cáo

Quy trình và báo cáo

Cấu trúc được quy trình làm việc và báo cáo cho đội ngũ bán hàng
Nhịp làm việc hiệu quả

Nhịp làm việc hiệu quả

Có hướng dẫn làm việc chi tiết cho đội ngũ bán hàng để thực thi. Xây dựng được nhịp làm việc tháng, tuần, ngày hiệu quả

CASK giúp gì cho doanh nghiệp

Các bước thực hiện

Bước 1: Ghi nhận lại các nhóm kênh phân phối doanh nghiệp đang bán sản phẩm: GT, MT, Owned store, online,…
Bước 2: Cấu trúc lại mô hình phân phối của doanh nghiệp: số lượng NPP, hoạch định các địa bàn bán hàng, số lượng điểm bán, tuyến bán hàng ở từng địa bàn

Các bước thực hiện:

Bước 1: Phân tích cấu trúc kênh bán hàng, mô hình phân phối và đặc thù vận hành của doanh nghiệp
Bước 2: Xác định vai trò nhiệm vụ phòng kinh doanh
Bước 3: Chuẩn hoá sơ đồ tổ chức phòng kinh doanh, xác định số lượng, vai trò nhiệm vụ của từng vị trí
Bước 4: Xây dựng mô tả công việc chi tiết cho từng vị trí

KẾT QUẢ NHẬN ĐƯỢC

Vai trò, nhiệm vụ phòng kinh doanh

Các team thường có trong phòng Marketing và vai trò từng team

Các bước thực hiện:

Bước 1: Thiết kế bộ quy trình vận hành chuẩn cho phòng kinh doanh bao gồm: (1) Quy trình quản lý ngành hàng, thương hiệu (2) Quy trình quản lý kênh phân phối & điêm bán (3) Quy trình quản lý nhà phân phối (4) Quy trình bán hàng & quản lý đơn hàng (5) Quy trình quản lý đội ngũ bán hàng (tuyển dụng, đào tạo)
Bước 2: Xác định vai trò nhiệm vụ của từng vị trí tham gia vào từng bước trong quy trình - RACI model
Bước 3: Tổng hợp các nguyên tắc làm việc trong phòng ban, doanh nghiệp tương ứng trong từng quy trình làm việc 
Bước 4: Xây dựng các nhóm KPI đo lường hiệu quả vận hành quy trình từ kết quả đến thực thi

KẾT QUẢ NHẬN ĐƯỢC

Các mảng việc của phòng kinh doanh kênh GT

Các mảng việc của phòng kinh doanh kênh MT

Các bước thực hiện:

Bước 1: Xác định các nghiệp vụ cần sử dụng báo cáo trong phòng kinh doanh
Bước 2: Thiết kế các dashboard để đáp ứng nhu cầu tổng hợp & phân tích dữ liệu của từng nghiệp vụ
Bước 3: Xây dựng hướng dẫn phân tích các chỉ số bán hàng để tìm ra nguyên nhân và hành động cải thiện kết quả

KẾT QUẢ NHẬN ĐƯỢC

Các báo cáo trong quy trình quản lý phát triển ngành hàng, thương hiệu

Các báo cáo trong quy trình quản lý kênh phân phối và điểm bán

Các báo cáo trong quy trình quản lý kênh phân phối và điểm bán

Các báo cáo trong quy trình quản lý nhà phân phối

Các bước thực hiện:

Bước 1: Xây dựng khung năng lực cho phòng Kinh doanhBước 1 Chuẩn hoá các kiến thức, kỹ năng cần thiết cho phòng kinh doanh Bước 2 Với mỗi kiến thức & kỹ năng, xác định level yêu cầu cho từng vị trí
Bước 2: Với mỗi kiến thức & kỹ năng, xác định level yêu cầu cho từng vị trí

KẾT QUẢ NHẬN ĐƯỢC

Khung năng lực - SALES GT

Khung năng lực - Key Account kênh MT

Các bước thực hiện:

Bước 1: Phân tích nhu cầu công nghệ & lựa chọn hệ thống công nghệ quản lý bán hàng B2C (DMS, CRM, CDP,…) phù hợp với doanh nghiệp
Bước 2: Xác định các tính năng công nghệ cần thiết dựa trên quy trình bán hàng đã xây dựng
Bước 3: Tư vấn triển khai hệ thống công nghệ vào hoạt động quản trị bán hàng

KẾT QUẢ NHẬN ĐƯỢC

Các bước thực hiện:

Bước 1: Xây dựng nhịp họp (Business rhythm) để triển khai hiệu quả quy trình, hệ thông KPI đã thiết kế vào trong vận hành hàng ngày, gồm:
- Nội dung buổi họp
- Cách thực hiện từng nội dung
- Các báo cáo & công nghệ cần ứng dụng trong buổi họp
- Phương pháp trao đổi và thảo luận hiệu quả
Bước 2: Xây dựng guideline hướng dẫn thực hiện các buổi họp & hướng dẫn làm việc trong đội ngũ

KẾT QUẢ NHẬN ĐƯỢC

Trải nghiệm làm việc của Sales Supervisor

Đầu tháng của Sales Supervisor

Đầu tuần của Sales Supervisor

Hoạt động hàng ngày của Sales Supervisor

Business Impact

30%Tăng năng suất

Theo một báo cáo của McKinsey, doanh nghiệp có quy trình làm việc rõ ràng có thể giảm chi phí và thời gian thực hiện tác vụ lên đến 30%, giúp doanh nghiệp tăng năng suất và tăng trưởng.

15%Tăng doanh thu

Theo một báo cáo của Bain & Company, các doanh nghiệp có quy trình làm việc rõ ràng có thể tăng doanh thu lên đến 15% nhờ việc cải thiện sản phẩm của mình.

20-30%Tiết kiệm tài nguyên

Một nghiên cứu của McKinsey cho thấy rằng, doanh nghiệp có quy trình rõ ràng sẽ tiết kiệm được khoảng 20-30% thời gian và tài nguyên so với doanh nghiệp không có quy trình rõ ràng.

30%Tăng sự phối hợp

Theo một nghiên cứu của McKinsey, các doanh nghiệp có sự phối hợp giữa các bộ phận tốt hơn thường có hiệu suất tài chính cao hơn đến 20-30% so với các doanh nghiệp khác.

Khách hàng của doanh nghiệp phản hồi

Lương Anh Vũ​

Kiến thức và kinh nghiệm mà tôi thu được sau khóa đào tạo tại CASK rất thực tế và hữu ích. Các chiến dịch tôi đề xuất đều đã được dựa trên những sự thấu hiểu đúng, trên dữ liệu và cả thực tiễn. Theo quan điểm của tôi thì người học gần như đã có 3 năm kinh nghiệm sau khóa đào tạo này.

Lương Anh Vũ​

Trade Marketing Executive – Vinamilk

Hồ Thị Thanh Hương​

Nhờ sự giao tiếp tương tác với người huấn luyện viên, tôi nhận ra rằng kinh nghiệm của tôi trong suốt nhiều năm đã trở nên lạc hậu. Trước đây, tôi chỉ tập trung vào việc thực thi, nhưng bây giờ tôi cũng đã hiểu về lập kế hoạch và phát hiện rất nhiều cơ hội trong những kênh phân phối hiện đại.

Hồ Thị Thanh Hương​

Reginal Sales manager – SC Johnson​

Hồ Bỉnh Hiệp​

Hiện tại, tôi có thể áp dụng ngay cho chuỗi cửa hàng của mình các bước trong chiến lược trưng bày hàng hóa trên kệ để tăng doanh thu. Kiến thức và thông tin này thực sự hữu ích cho công việc lập kế hoạch của tôi trong vận hành chuỗi.

Hồ Bỉnh Hiệp​

Operation manager – Family Mart​

Lê Công Đôn​

Học tại CASK thật sự là một trải nghiệm đáng giá. Tôi đã học rất nhiều về kế hoạch kinh doanh và kế hoạch Trade. CASK cung cấp rất nhiều ý tưởng, ví dụ và mô hình thực tế. Rất nhiều bài tập đã giúp tôi nhìn thấy tổng thể hệ thống kênh phân phối. Nhờ kiến thức từ CASK, tôi cuối cùng đã đạt được sự nghiệp mà tôi luôn mơ ước.

Lê Công Đôn​

Sales Manager – Vietnammm ​

Tham khảo các chuyên môn khác Arrow

Chiến lược kênh phân phối và Route to market

Chiến lược kênh phân phối và Route to market giúp xác định kênh phân phối cần có, chiến lược hoạt động cho từng kênh, mô hình phân phối & đội ngũ bán hàng
Xem thêm

Vận hành kinh doanh doanh nghiệp B2C

Vận hành kinh doanh doanh nghiệp B2C giúp xác định cơ cấu tổ chức, vai trò nhiệm vụ, cách thức vận hành, tính kết nối giữa các phòng ban, cơ chế báo cáo,
Xem thêm

Vận hành kinh doanh doanh nghiệp B2B

Vận hành kinh doanh doanh nghiệp B2B giúp doanh nghiệp bán hàng theo mô hình B2B xác định các cơ cấu tổ chức, vai trò nhiệm vụ, cách thức vận hành
Xem thêm

Liên hệ với chuyên gia CASK

Hãy chọn nghành nghề doanh nghiệp bạn đang hoạt động

Liên hệ với chuyên gia CASK
1
089 918 91 98