Khóa học Trade Marketing - Thiết kế chiến lược & kế hoạch Marketing

Khai giảng

01/11/2022

Thời lượng

22 buổi

Thứ 3, 5, 7

Địa điểm

TP. Hồ Chí Minh

6 ĐIỀU " CẦM VỀ "

1

HIỂU VÀ VẬN DỤNG "TAM GIÁC VÀNG" BRAND - SHOPPER - CHANNEL
ĐỂ XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC TRADE MKT

Thấu hiểu các yếu tố cốt lõi của chiến lược Trade Marketing, bao gồm thương hiệu (Brand), người mua hàng (Shopper) và kênh phân phối (Channel). Vận dụng vào việc xây dựng chiến lược Trade MKT dài hạn

2

XÂY DỰNG
CHIẾN LƯỢC KÊNH PHÂN PHỐI

Nắm vững quy trình lên chiến lược kênh phân phối từ phân nhóm kênh phân phối, phân tích ưu tiên kênh phân phối, định hướng hoạt động và cuối cùng là xây dựng một Channel plan

3

XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC IN-STORE
GỒM CÁC HOẠT ĐỘNG SHOPPER MKT & TRADE PROMOTION

Hiểu các yếu tố cấu thành, nguyên tắc của In-store Strategy & các hoạt động tại điểm bán

4

TRỰC TIẾP QUAN SÁT &
CẢM NHẬN THỊ TRƯỜNG
NHƯ MỘT TRADE MKT MANAGER

Trải nghiệm đi Field Work thực tế cảm nhận về kênh phân phối, shopper & các hoạt động In-Store dưới sự hướng dẫn của Trainer giàu kinh nghiệm

5

SALE ENGAGEMENT ĐỂ
TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG TẠI ĐIỂM BÁN

Xây dựng chuẩn thực thi, Sale Brief, câu chuyện bán hàng để làm việc với Key Account kênh siêu thị, chủ đại lý, chủ outlet nhằm đảm bảo hoạt động được triển khai

6

XÂY DỰNG MỘT TRADE MARKETING PLAN HOÀN CHỈNH

Tự tay thiết kế một Trade MKT Plan hoàn chỉnh kết nối từ chiến lược, từ chiến lược đến thực thi dưới sự coaching trực tiếp từ các Trainers dày dặn kinh nghiệm

AI NÊN HỌC KHÓA NÀY?

AI NÊN HỌC KHÓA HỌC NÀY

product icon1

NGƯỜI LÀM TRADE MARKETING CHUYÊN NGHIỆP

Có góc nhìn đầy đủ về Trade, biết cách lên chiến lược Trade MKT & Trade MKT plan hằng năm. Được dẫn dắt bới các mentor là các chuyên gia đầu ngành có trên 10 năm kinh nghiệm

product icon1

SALE/ SALE SUPERVISOR

Hiểu được công việc của người làm Trade. Nắm được bài bảng hệ thống kiến thức và kỹ năng cần có của một người làm Trade MKT chuyên nghiệp để chuẩn bị upgrade vào vị trí Trade MKT. Được thực hành thực tế lập kế hoạch Trade MKT Plan

product icon1

CHỦ DOANH NGHIỆP/ BRAND MARKETERS/ BTL AGENCY

Hiểu được công việc của người làm Trade, có cùng ngôn ngữ khi làm việc với họ, phối hợp nhịp ngàng ở các bước Execution. Thấu hiểu và biết cách thiết lập, quản lý kênh phân phối, đồng nhất 3 mục doanh nghiệp, Brand, Trade. Biết cách đo lường đánh giá Trade MKT Plan

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

SƠ LƯỢC NỘI DUNG KHÓA HỌC
(22 BUỔI)

Module 1

TỔNG QUAN VỀ TRADE MARKETING

► Trade Marketing là gì? Sự khác nhau giữa Brand, Trade, Sales

► Đối tượng của Trade Marketing

► Vai trò của Trade Marketing đối với thị trường

► Mục tiêu và những nhiệm vụ chính của Trade Marketing team

►Cách xây dựng Trade MKT Plan

Module 2

THẤU HIỂU THỊ TRƯỜNG & CHIẾN LƯỢC NGÀNH HÀNG

► Hiểu về Category & Brand strategy, ứng dụng

► Phân khúc ngành hàng

► Phân tích tiềm năng của ngành hàng và thương hiệu (Volume/ Value size,Consumption,...)

► Cách xác định chiến lược tăng trưởng của ngành hàng và thương hiệu

Module 3

THẤU HIỂU CHIẾN LƯỢC THƯƠNG HIỆU

► Cách xây dựng Brand Strategy và tác động của nó đến chiến lược Trade MKT

► Chiến lược chuỗi giá trị thương hiệu 

► Hiểu mục tiêu và định hướng hoạt động của thương hiệu

► Tác động của Brand Strategy đến chiến lược Trade MKT

► Kết nối mục tiêu, kế hoạch hoạt động của Brand xuống các hoạt động tại Channel

Module 4

THẤU HIỂU NGƯỜI MUA HÀNG

► Định nghĩa về Shopper, mối liên hệ giữa Shopper và Consumer, hành trình mua hàng của Shopper

► Thấu hiểu hành vi mua hàng của Shopper, mô hình Shopper 3M

► Xác định Target Shopper từ Target Consumer

► Định hướng các hoạt động Shopper Marketing

Module 5

THẤU HIỂU KÊNH PHÂN PHỐI

► Mối liên hệ giữa target shopper đến channel segmentation

► Phân khúc Kênh phân phối (Channel member, Channel segementation)

► Thấu hiểu kênh phân phối (Channel card, Channel Qualitative, Channel Quantitative)

► Triển khai Brand xuống hệ thống kênh phân phối (Channel Mapping)

► Ứng dụng đo lường hiệu quả kênh phân phối

Module 6

SHOPPER MARKETING MIX

► Mô hình Shopper Marketing Mix và cách ứng dụng cho hoạt động Shopper tại Channel

► Cách xác định và chọn Winning Shopper Activities

► Cách mapping các Winning Shopper Activities cho target Channel

► Xây dựng Trade Marketing Activities Calendar

Module 7

POSM & MERCHANDISING

►Mục tiêu và vai trò của POSM tại điểm bán

►Phân loại khu vực mua hàng tại điểm bán và 3 tiêu chí chinh phục khách hàng tại điểm bán stop, engage, land

► 6 cách để xây dựng thông điệp hiệu quả tại channel

►Mục tiêu và những nhiệm vụ chính của Trade Marketing team

►Quy trình thực thi POSM và ví dụ thực tế chiến dịch POSM hiệu quả

Module 8

TRADE PROMOTION

Nền tảng, Quy trình xây dựng kế hoạch promotion hàng năm

Xác định đúng Mục tiêu và các loại promotion dành cho Shopper và Customer

Tính promotion uplift (incremental Volume, post lost) của chương trình promotion

Quy trình triển khai chương trình promotion và cách quản lý đo lường hiệu quả (promotion ROI)

Module 9

TRADE ACTIVATION

►Định nghĩa trade activation

►Quy trình planning và triển khai Trade Campaigns

►Thực tập xây dựng Trade Activation briefing và đánh giá đề xuất của agency

►Đo lường hiệu quả của các trade activation campaigns

Module 10

CATEGORY MANAGEMENT

►Định nghĩa về quản trị ngành hàng CATMAN

►CATMAN Process: 8 bước để thực thi Category Management

►Cách xây dựng chiến lược danh mục sản phẩm theo Channel

►Quy tắc xây dựng Planogram và Product display hiệu quả

Module 11

TRADE DATA ANALYSIS

►Các báo cáo nghiên cứu thị trường mà Trade Marketing cần biết

►Các loại chỉ số/data của Trade Marketing

►Cách phân tích các dữ liệu Trade Marketing (kết quả kinh doanh, kênh bán hàng, shopper, sản phẩm,...) để đưa ra hành động

Module 12

MARKET VISIT SKILL FOR TRADE MKT

►Field trip trực tiếp khảo sát thị trường kênh Off-Trade và On-Trade

►Nắm được các kỹ năng khi đi thị truòng

►Đánh giá thị trường thực tế, thực hành xác định các cơ hội và thách thức của Brand tại từng Channel

Module 13

TRADE PLANNING WORKSHOP

►Tổng hợp các thông tin có được sau khi đi thị trường

►Xác định các điểm tốt, chưa tốt của các hoạt động tại điểm bán mà các thương hiệu đang thực hiện

►Hướng dẫn làm bài giữa khoá

Module 14

MID-TERM PRESENT

►Thuyết trình giữa khóa về Channel Strategy trước các giảng viên và các khách mời là chuyên gia từ các công ty đầu ngành để được nhận những góp giúp ý hoàn thiện Channel strategy cho thương hiệu được giao

Module 15

TRADE MARKETING ANNUAL PLANNING (PART 1)

►Quy trình xây dựng Chiến lược Trade MKT hàng năm

►Cách mapping Brand J2BD vào chiến lược MKT

►Phân tích và xác định các kênh phân phối mục tiêu, vai trò, mức độ ưu tiên của từng kênh

►Xác định mục tiêu của từng target channel

►Xác định Shopper Objective cho các kênh

Module 16

TRADE MARKETING ANNUAL PLANNING (PART 2)

►Xác định Channels Issues & Opportunities

Xác định channels Objective - KPI

►Xây dựng Trade Marketing plan cho năm (activities, timeline, budget allocation)

Module 17

RESEARCH FOR TRADE MARKETING

►Các loại Research thường gặp trong Trade Marketing

►Vai trò và ứng dụng của Market Research đối với Trade Marketing và ứng dụng vào từng giai đoạn Planning đến Tracking

►Cách phân tích dữ liệu và đưa ra chiến lược từ data

►Một số lưu ý khi làm việc với các Research Agency


 

Module 18

INSTORE INVESTMENT PLANNING

Phương pháp xác định số lượng điểm bán, outlet và mức độ đầu tư về ngân sách để đầu tư

►Xây dựng chuẩn thực thi tại điểm bán

►Quy trình triển khai hoạt động xuống điểm bán và chuẩn đo lường Đánh giá

Module 19

FINANCE FOR TRADE MKT

►Các yếu tố tài chính mà Trade Marketer cần nắm

►Cách kiểm soát P&L (Profit And Lost - Dự báo lời lỗ)

►Cách xác định hiệu quả đầu tư của chiến dịch Trade Marketing

Module 20

SALES TOOLKIT DEVELOPMENT - SALES BRIEFING

►Quy trình xây dựng Sales Cycle Plan

Sales Briefing là gì? Làm sao để chuẩn bị một Sales Briefing tốt?

►Thấu Hiểu tâm lý khách hàng

►Xây dựng Customer Selling Story

Module 21

WORKSHOP FOR FINAL PRESENTATION

►Hệ thống toàn bộ kiến thức đểxây dựng chiến lược hoạt động kênh Phân phối hàng năm

Recap hướng làm bài thuyết trình cuối khóa

Module 22

FINAL PRESENTATION

►Thuyết trình giữa khóa về Channel Strategy trước các giảng viên và các khách mời là chuyên gia từ các công ty đầu ngành để được nhận những góp giúp ý hoàn thiện Channel strategy cho thương hiệu được giao

PHẦN 1 - 6 BUỔI THẤU HIỂU 3 NỀN TẢNG CƠ BẢN CỦA TRADE MARKETING

Module 1

TỔNG QUAN VỀ TRADE MARKETING

► Trade Marketing là gì? Sự khác nhau giữa Brand, Trade, Sales

► Đối tượng của Trade Marketing

► Vai trò của Trade Marketing đối với thị trường

► Mục tiêu và những nhiệm vụ chính của Trade Marketing team

►Cách xây dựng Trade MKT Plan

Module 2

THẤU HIỂU THỊ TRƯỜNG & CHIẾN LƯỢC NGÀNH HÀNG

► Hiểu về Category & Brand strategy, ứng dụng

► Phân khúc ngành hàng

► Phân tích tiềm năng của ngành hàng và thương hiệu (Volume/ Value size,Consumption,...)

► Cách xác định chiến lược tăng trưởng của ngành hàng và thương hiệu

Module 3

THẤU HIỂU CHIẾN LƯỢC THƯƠNG HIỆU

► Cách xây dựng Brand Strategy và tác động của nó đến chiến lược Trade MKT

► Chiến lược chuỗi giá trị thương hiệu 

► Hiểu mục tiêu và định hướng hoạt động của thương hiệu

► Tác động của Brand Strategy đến chiến lược Trade MKT

► Kết nối mục tiêu, kế hoạch hoạt động của Brand xuống các hoạt động tại Channel

Module 4

THẤU HIỂU NGƯỜI MUA HÀNG

► Định nghĩa về Shopper, mối liên hệ giữa Shopper và Consumer, hành trình mua hàng của Shopper

► Thấu hiểu hành vi mua hàng của Shopper, mô hình Shopper 3M

► Xác định Target Shopper từ Target Consumer

► Định hướng các hoạt động Shopper Marketing

Module 5

THẤU HIỂU KÊNH PHÂN PHỐI

► Mối liên hệ giữa target shopper đến channel segmentation

► Phân khúc Kênh phân phối (Channel member, Channel segementation)

► Thấu hiểu kênh phân phối (Channel card, Channel Qualitative, Channel Quantitative)

► Triển khai Brand xuống hệ thống kênh phân phối (Channel Mapping)

► Ứng dụng đo lường hiệu quả kênh phân phối

Module 6

SHOPPER MARKETING MIX

► Mô hình Shopper Marketing Mix và cách ứng dụng cho hoạt động Shopper tại Channel

► Cách xác định và chọn Winning Shopper Activities

► Cách mapping các Winning Shopper Activities cho target Channel

► Xây dựng Trade Marketing Activities Calendar

PHẦN 2 - 4 BUỔI NẮM ĐƯỢC CÁC CÔNG CỤ THỰC THI TẠI ĐIỂM BÁN

Module 7

POSM & MERCHANDISING

►Mục tiêu và vai trò của POSM tại điểm bán

►Phân loại khu vực mua hàng tại điểm bán và 3 tiêu chí chinh phục khách hàng tại điểm bán stop, engage, land

► 6 cách để xây dựng thông điệp hiệu quả tại channel

►Mục tiêu và những nhiệm vụ chính của Trade Marketing team

►Quy trình thực thi POSM và ví dụ thực tế chiến dịch POSM hiệu quả

Module 8

TRADE PROMOTION

Nền tảng, Quy trình xây dựng kế hoạch promotion hàng năm

Xác định đúng Mục tiêu và các loại promotion dành cho Shopper và Customer

Tính promotion uplift (incremental Volume, post lost) của chương trình promotion

Quy trình triển khai chương trình promotion và cách quản lý đo lường hiệu quả (promotion ROI)

Module 9

TRADE ACTIVATION

►Định nghĩa trade activation

►Quy trình planning và triển khai Trade Campaigns

►Thực tập xây dựng Trade Activation briefing và đánh giá đề xuất của agency

►Đo lường hiệu quả của các trade activation campaigns

Module 10

CATEGORY MANAGEMENT

►Định nghĩa về quản trị ngành hàng CATMAN

►CATMAN Process: 8 bước để thực thi Category Management

►Cách xây dựng chiến lược danh mục sản phẩm theo Channel

►Quy tắc xây dựng Planogram và Product display hiệu quả

PHẦN 3 - 6 BUỔI XÂY DỰNG KẾ HOẠCH TRADE MKT HÀNG NĂM

Module 11

TRADE DATA ANALYSIS

►Các báo cáo nghiên cứu thị trường mà Trade Marketing cần biết

►Các loại chỉ số/data của Trade Marketing

►Cách phân tích các dữ liệu Trade Marketing (kết quả kinh doanh, kênh bán hàng, shopper, sản phẩm,...) để đưa ra hành động

Module 12

MARKET VISIT SKILL FOR TRADE MKT

►Field trip trực tiếp khảo sát thị trường kênh Off-Trade và On-Trade

►Nắm được các kỹ năng khi đi thị truòng

►Đánh giá thị trường thực tế, thực hành xác định các cơ hội và thách thức của Brand tại từng Channel

Module 13

TRADE PLANNING WORKSHOP

►Tổng hợp các thông tin có được sau khi đi thị trường

►Xác định các điểm tốt, chưa tốt của các hoạt động tại điểm bán mà các thương hiệu đang thực hiện

►Hướng dẫn làm bài giữa khoá

Module 14

MID-TERM PRESENT

►Thuyết trình giữa khóa về Channel Strategy trước các giảng viên và các khách mời là chuyên gia từ các công ty đầu ngành để được nhận những góp giúp ý hoàn thiện Channel strategy cho thương hiệu được giao

Module 15

TRADE MARKETING ANNUAL PLANNING (PART 1)

►Quy trình xây dựng Chiến lược Trade MKT hàng năm

►Cách mapping Brand J2BD vào chiến lược MKT

►Phân tích và xác định các kênh phân phối mục tiêu, vai trò, mức độ ưu tiên của từng kênh

►Xác định mục tiêu của từng target channel

►Xác định Shopper Objective cho các kênh

Module 16

TRADE MARKETING ANNUAL PLANNING (PART 2)

►Xác định Channels Issues & Opportunities

Xác định channels Objective - KPI

►Xây dựng Trade Marketing plan cho năm (activities, timeline, budget allocation)

PHẦN 4 - 6 BUỔI TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG TẠI KÊNH

Module 17

RESEARCH FOR TRADE MARKETING

►Các loại Research thường gặp trong Trade Marketing

►Vai trò và ứng dụng của Market Research đối với Trade Marketing và ứng dụng vào từng giai đoạn Planning đến Tracking

►Cách phân tích dữ liệu và đưa ra chiến lược từ data

►Một số lưu ý khi làm việc với các Research Agency


 

Module 18

INSTORE INVESTMENT PLANNING

Phương pháp xác định số lượng điểm bán, outlet và mức độ đầu tư về ngân sách để đầu tư

►Xây dựng chuẩn thực thi tại điểm bán

►Quy trình triển khai hoạt động xuống điểm bán và chuẩn đo lường Đánh giá

Module 19

FINANCE FOR TRADE MKT

►Các yếu tố tài chính mà Trade Marketer cần nắm

►Cách kiểm soát P&L (Profit And Lost - Dự báo lời lỗ)

►Cách xác định hiệu quả đầu tư của chiến dịch Trade Marketing

Module 20

SALES TOOLKIT DEVELOPMENT - SALES BRIEFING

►Quy trình xây dựng Sales Cycle Plan

Sales Briefing là gì? Làm sao để chuẩn bị một Sales Briefing tốt?

►Thấu Hiểu tâm lý khách hàng

►Xây dựng Customer Selling Story

Module 21

WORKSHOP FOR FINAL PRESENTATION

►Hệ thống toàn bộ kiến thức đểxây dựng chiến lược hoạt động kênh Phân phối hàng năm

Recap hướng làm bài thuyết trình cuối khóa

Module 22

FINAL PRESENTATION

►Thuyết trình giữa khóa về Channel Strategy trước các giảng viên và các khách mời là chuyên gia từ các công ty đầu ngành để được nhận những góp giúp ý hoàn thiện Channel strategy cho thương hiệu được giao

CẢM NHẬN HỌC VIÊN

NGÂN SÁCH ĐẦU TƯ KIẾN THỨC

Super Early Bird

13.175.000Đ

Early Bird

13.949.000Đ

Standard

15.499.000Đ

TRẢI NGHIỆM LỚP HỌC

Đăng ký tư vấn miễn phí

Sau khi đăng ký mua khóa học, bộ phận cskh của cask sẽ liên hệ với bạn để xác nhận thông tin

1
089 918 91 98