All LONG MEDIUM BOOTCAMP

Business

Finance For Non-Finance Manager Tài chính ứng dụng cho Brand - Trade - Sales

Khóa "Finance for Non-Finance Managers" là khóa học tài chính duy nhất trên thị trường có tính ứng dụng cao & phù hợp với mọi người đi làm hay chủ doanh nghiệp, khóa học giúp học viên có năng lực hiểu các loại chi phí của Marketing, Trade Marketing & Sales dưới lăng kính của người quản lý tài chính, nắm vững 6 công cụ quan trọng giúp tối ưu hóa lợi nhuận sản phẩm, các nhóm sản phẩm & toàn bộ doanh nghiệp, quản lý tài chính để xây dựng ngân sách Marketing, Trade Marketing & mở rộng kênh phân phối, thiết kế được business case tài chính trước khi tung sản phẩm mới

29/02/2020 4 buổi
Xem khóa học

Brand

Breakthrough Marketing Campaign Chiến dịch Marketing đột phá

Khóa học "Breakthrough Marketing Campaign" cung cấp cho người làm marketing một bức tranh tổng thể từ xây dựng chiến lược, triển khai đến đánh giá hiệu quả của các chiến dịch truyền thông. Đặc biệt, khóa hoc được xây dựng trên nền tảng đa chiều từ cả Client & Agency đưa đến cho học viên cái nhìn tổng quan nhất!

4 buổi
Xem khóa học

Brand

Consumer Insight Insight Cho Chiến Lược Sản Phẩm Mới, Truyền Thông & Kinh Doanh

Khóa "Capture & utilize consumer insights for business growth" giúp học viên hiểu bản chất, vai trò & áp dụng quan trọng của Consumer Insights vào tăng trưởng Business, đồng thời học viên sẽ được trải nghiệm Test Insight với khách hàng thật ở Focus Group Discussion để đánh giá Insight

4 buổi
Xem khóa học

Brand

The Journey Of Brand Building Thiết kế chiến lược & kế hoạch Marketing

Khóa "The Journey of Brand Building" chuyên sâu về xây dựng & phát triển thương hiệu, học viên sẽ có năng lực tư duy về cách làm: Phân khúc thị trường, xác định phân khúc nhu cầu & nhóm khách hàng tiềm năng, thiết kế chiến lược ngành hàng để nắm bắt cơ hội, chiến lược thương hiệu, lập kế hoạch Brand Plan để đáp ứng mục tiêu tăng trưởng kinh doanh. Bên cạnh đó, các module về các hoạt động Trade Marketing & Tài Chính cũng được giảng dạy để 1 marketer hiểu được bức tranh toàn cảnh của business

17/02/2020 21 buổi
Xem khóa học