About Me
Nguyễn Thị Thùy Background

Nguyễn Thị Thùy

SCL Customer Strategic & Planning Lead

UNILEVER VIETNAM

Chị có hơn 15 năm kinh nghiệm giữ chức vụ quản lý trong lĩnh vực Finance cho các doanh nghiệp MNC như Unilever, Lazada, FrieslandCampina Vietnam.
1
089 918 91 98