Trade

CÁC KHÓA HỌC CHUYÊN SÂU VỀ TRADE MARKETING
Các khóa học chuyên sâu về Trade Marketing, kết nối với nhau từ khâu am hiểu 3 trụ cột Shopper-Channel-Hoạt động Instore tại điểm bán, tư duy kết nối từ chiến lược Brand xuống Channel, thiết kế chiến lược Trade Marketing, lập kế hoạch Trade Plan & triển khai, hiểu tài chính khi hoạch định ngân sách của hoạt động Trade Marketing

Trade

Tài liệu

Các Giải Pháp Arrow

Liên hệ với chúng tôi

1
089 918 91 98