Mỗi phòng ban đảm nhận những nhiệm vụ chuyên môn khác nhau tại doanh nghiệp. Hiểu rõ sự khác biệt này, CASK mang đến giải pháp tư vấn chiến lược toàn diện được thiết kế riêng theo đặc thù chuyên môn giúp từng phòng ban có thể giải quyết triệt để mọi nhu cầu, vấn đề phát sinh; qua đó tối ưu hóa hiệu suất vận hành và đóng góp vào sự thành công của doanh nghiệp.

CHUYÊN MÔN TƯ VẤN

BRAND - MARKETING

BRAND - MARKETING

- Consumer MKT strategy & plan​
- B2B MKT strategy & planning
- Retailer MKT Strategy & Planning​
- Local Store Marketing
- MKT Operation Model

Xem thêm
TRADE & SALE

TRADE & SALE

- B2C Channel and RTM Strategy
- B2B Channel and RTM Strategy
- B2C Commercial Operation​
- KAM management
- B2B Commercial Operation
- Retailer Commercial Operation

Xem thêm
PEOPLE & ORGANIZATION

PEOPLE & ORGANIZATION

- Design Business Operating Model
- Learning and Development​
- Design Execution Model (EOS)

Xem thêm

QUY TRÌNH TƯ VẤN

Liên hệ với chuyên gia CASK

Hãy chọn nghành nghề doanh nghiệp bạn đang hoạt động

Liên hệ với chuyên gia CASK
1
089 918 91 98