KHAI GIẢNG

20/06/2022

THỜI LƯỢNG
22 buổi học
Tối thứ 2,4, 6
ĐỊA ĐIỂM

Hồ Chí Minh

6 ĐIỀU "CẦM VỀ"
1
PHƯƠNG PHÁP NHẬN DIỆN
CƠ HỘI KINH DOANH

Thấu hiểu các nhóm khách hàng, xu hướng hành vi và vai trò của từng thương hiệu/sản phẩm trong tổng thể danh mục sản phẩm; qua đó nhận diện cơ hội kinh doanh

2
LÀM CHỦ NGHỆ THUẬT XÂY DỰNG
CHIẾN LƯỢC NGÀNH HÀNG & THƯƠNG HIỆU

Biết cách đánh giá thị trường, phân khúc thị trường thông qua field work thực tế và xác định mục tiêu tăng trưởng của thương hiệu & ngành hàng trong ngắn hạn, dài hạn để nắm bắt cơ hội kinh doanh

3
NẮM VỮNG CÁC QUY TẮC
ĐỊNH VỊ THƯƠNG HIỆU

Nắm vững cách xây dựng chuỗi giá trị thương hiệu thông qua mô hình Brand 6P. Biết cách định vị thương hiệu bài bản và dễ đi vào tâm trí khách hàng với mô hình Brand Key

4
PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH
CONSUMER INSIGHT & BRAND DATA

Hiểu được nghệ thuật phân tích Brand Data để tìm kiếm Insight và định hướng chiến lược hoạt động của cả chiến dịch Marketing

5
"CẦM VỀ" CÁC MARKETING FRAMEWORK & TOOLKIT THỰC TIỄN

Nắm vững cách sử dụng các framework & toolkit để xây dựng Marketing campaign, Media plan, Launch plan một cách đồng nhất và hiệu quả

6
TỰ TAY XÂY DỰNG MARKETING PLAN NHƯ BRAND MANAGER CHUYÊN NGHIỆP

Được tự tay xây dựng một Marketing plan hoàn chỉnh từ chiến lược đến thực thi dưới sự hướng dẫn trực tiếp từ các Expert dày dạn kinh nghiệm

AI NÊN HỌC KHÓA NÀY?

AI NÊN HỌC KHÓA HỌC NÀY

Người làm Marketing chuyên nghiệp

NGƯỜI LÀM MARKETING CHUYÊN NGHIỆP

Mong muốn được hệ thống lại kiến thức để hiểu được bản chất, cốt lõi, quy trình, phương pháp nhằm áp dụng tốt hơn cho công việc hiện tại, học hỏi thêm về mặt tư duy và nâng cao năng lực để thăng tiến sự nghiệp

Người làm Marketing chuyên nghiệp

DOANH NHÂN, CHỦ DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ & STARTUP FOUNDER

Mong muốn học hỏi các quy tắc xây dựng thương hiệu từ các "ông lớn" trên thị trường để áp dụng vào doanh nghiệp của mình, nhằm xây dựng chiến lược tăng trưởng dài hạn và khắc phục những điểm còn hạn chế trong việc xây dựng thương hiệu

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

SƠ LƯỢC NỘI DUNG KHÓA HỌC
( 22 BUỔI)

Module 1

BẢN CHẤT MARKETING & XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU. MINDSET ĐỂ TRỞ THÀNH MARKETER KHÁC BIỆT TRÊN THỊ TRƯỜNG

► Full picture cách vận hành một business & vai trò của Marketing/ thương hiệu

► Mindset đúng của Marketer khác biệt trên thị trường & các kiến thức kỹ năng cần có

► Outline khóa học & tính liên kết giữa các module khóa học vào công việc thực tiễn

► Q& A

Module 2

THẤU HIỂU CHÂN DUNG KHÁCH HÀNG MỤC TIÊU, THẤU HIỂU SỰ THẬT NGẦM HIỂU, KỸ NĂNG VIẾT CONCEPT

► Phân khúc tập khách hàng trên thị trường, xác định chân dung khách hàng mục tiêu

► Hiểu đúng về insight & tầm quan trọng của insight trong kinh doanh

► Phân biệt Consumer Insight và những sự thật hiển nhiên về người tiêu dùng. Tips để đào đúng "insight"

► Giới thiệu concept board & phương pháp viết concept
Thực hành: Recap product concept từ sản phẩm mới/ commnication concept từ TVC

Module 3

ĐỊNH VỊ THƯƠNG HIỆU PHẦN 1

► Tầm quan trọng của định vị thương hiệu

► Hiểu sâu khái niệm và ứng dụng mô hình Brand Key:

1.Thế mạnh cốt lõi của Brand
2. Môi trương cạnh tranh
3. Đối tượng khách hàng mục tiêu
4. Insight
5. Lợi ích lý tính/cảm tính sản phẩm
6. Lý do tin tưởng
7. Giá trị, niềm tin & cá tính thương hiệu
8. Điểm khác biệt thương hiệu
9. Giá trị cốt lõi

Module 4

ĐỊNH VỊ THƯƠNG HIỆU - PHẦN 2

► Tầm quan trọng của định vị thương hiệu

► Hiểu sâu khái niệm và ứng dụng mô hình Brand Key:

1.Thế mạnh cốt lõi của Brand
2. Môi trương cạnh tranh
3. Đối tượng khách hàng mục tiêu
4. Insight
5. Lợi ích lý tính/cảm tính sản phẩm
6. Lý do tin tưởng
7. Giá trị, niềm tin & cá tính thương hiệu
8. Điểm khác biệt thương hiệu
9. Giá trị cốt lõi

Module 5

CHUỖI GIÁ TRỊ THƯƠNG HIỆU 6Ps

► Hiểu sâu khái niệm Product/Price/Package/Place/
Promotion/Proposition & mối tương quan giữa 6Ps

Module 6

THỰC HÀNH: PHỎNG VẤN KHÁCH HÀNG "ĐÀO" INSIGHT & THỰC HÀNH VIẾT CONCEPT - PHẦN 1

► Hướng dẫn phương pháp Moderator "đào" insight (phỏng vấn IDI)

►Thực hành:
(1) Các nhóm tự phỏng vấn người tiêu dùng để hiểu và rút ra insight giả định dưới sự hướng dẫn của expert
(2) Tham dự FGD (Focus Group Discussion) với moderator chuyên nghiệp để đánh giá insight/ concept vừa viết

Module 7

THỰC HÀNH: PHỎNG VẤN KHÁCH HÀNG "ĐÀO" INSIGHT & THỰC HÀNH VIẾT CONCEPT - PHẦN 2

► Hướng dẫn phương pháp Moderator "đào" insight (phỏng vấn IDI)

►Thực hành:
(1) Các nhóm tự phỏng vấn người tiêu dùng để hiểu và rút ra insight giả định dưới sự hướng dẫn của expert
(2) Tham dự FGD (Focus Group Discussion) với moderator chuyên nghiệp để đánh giá insight/ concept vừa viết

Module 8

CHIẾN LƯỢC BAO BÌ (PACK STRATEGY) & ĐỊNH GIÁ CHO DANH MỤC SẢN PHẨM (PRICING STRATEGY)

► Nguyên tắc xây dựng chiến lược bao bì phù hợp với cảm nhận của consumer & shopper

► Cấu trúc của một bao bì từ góc độ Brand Marketing

► Các phương pháp định giá: theo chi phí sản phẩm (Cost-base Pricing) & cảm nhận khách hàng (Perceived Value Pricing)

► Nguyên tắc định giá cho toàn bộ danh mục thương hiệu & sản phẩm

Thực hành:
(1) Đánh giá các yếu tố cấu thành bao bì tác động vào hành vi mua của Shopper
(2) Định giá cho danh mục thương hiệu và sản phẩm theo cảm nhận và khả năng chi trả của khách hàng

Module 9

KÊNH PHÂN PHỐI & ĐIỂM BÁN (PLACE)

► Nền tảng Trade Marketing, Trade Marketing là gì, vai trò tương tác với Brand như thế nào

► Tầm quan trọng của kênh phân phối và hoạt động tại điểm bán đối với sự thành công của thương hiệu

►Một số nguyên tắc khi phát triển kênh phân phối và làm hoạt động tại điểm bán

Module 10

MỘT SỐ NGUYÊN TẮC KHI PHÁT TRIỂN KÊNH PHÂN PHỐI VÀ LÀM HOẠT ĐỘNG TẠI ĐIỂM BÁN

► Xu hướng khuyến mại người tiêu dùng

► Các hình thức khuyến mại người tiêu dùng

►Chiến lược khuyến mại

Thực hành: Thiết kế chiến lược khuyến mại cho người tiêu dùng dưới góc độ Brand Marketing

Module 11

HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH

► Thực hành phân tích 6Ps của thương hiệu công ty & đối thủ tại lớp

► Nguyên tắc định giá cho toàn bộ danh mục thương hiệu & sản phẩm

Module 12

PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM MỚI/DỊCH VỤ MỚI

► Vai trò phát triển sản phẩm/ dịch vụ mới đối với sự tăng trưởng thương hiệu

► Nguyên tắc đảm bảo thành công cho việc phát triển sản phẩm mới

►Quy trình tung sản phẩm mới

Module 13

THUYẾT TRÌNH GIỮA KHÓA 4CS & 6PS HƯỚNG ĐÃN THỰC HÀNH PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM MỚI

► Dựa trên desk research & market visit, tổng kết & nhận định chuỗi giá trị 6Ps của thương hiệu công ty so với đối thủ

► Kiến nghị cho việc thiết kế chuỗi giá trị 6Ps cho công ty

Module 14

TRUYỀN THÔNG THƯƠNG HIỆU

► Brief chuẩn cho chiến dịch truyền thông (template & phương pháp)
► Nguyên tắc cho một kế hoạch truyền thông hiệu quả
► Phương pháp đo lường hiệu quả của chiến dịch truyền thông

Module 15

THỰC HÀNH:CREATIVE BRAND COMMUNICATION - PHẦN 1

► Các phương pháp để phát triển communication ideas & thực hành với bài tập nhóm

Module 16

THỰC HÀNH:CREATIVE BRAND COMMUNICATION - PHẦN 2

► Các phương pháp để phát triển communication ideas & thực hành với bài tập nhóm

Module 17

MEDIA PLANNING & DIGITAL MKT

► Một số lưu ý khi planning media nhằm đảm bảo hiệu quả

►Các thông số cần đọc trong 1 media plan

►Xu hướng, vai trò, nền tảng Digital MKT

►Hành vi Online Shopping

► Các công cụ Digital MKT Media (Facebook, Google, Display ads...)

► Nguyên tắc vận hành của Digital Performance Marketing

Module 18

NỀN TẢNG PHÂN TÍCH BRAND DATA

► Các yếu tố chủ chốt cần được đo lường & phân tích để hiểu về: Category, Consumer, Brand Performance
► Các loại nghiên cứu thị trường cần thiết, các loại data cần thiết
► Mapping các loại data với mục tiêu hiểu về 3 đại lượng trên
 

Module 19

NỀN TẢNG TÀI CHÍNH CHO BRAND MARKETING

► Quản lý chuỗi giá trị Value Chain & P&L sản phẩm

► Các yếu tố tài chính quan trọng ROI, BEP

► Hoạch định ngân sách Marketing hàng năm

Module 20

CATEGORY STRATEGY

► Hiểu về phân khúc thị trường và chiến lược ngành hàng

► Nền tảng về danh mục thương hiệu & sản phẩm

► Vai trò của từng loại thương hiệu & sản phẩm trong danh mục tổng thể


 

Module 21

HOẠCH ĐỊNH KẾ HOẠCH MARKETING HÀNG NĂM

► Quy trình xây dựng Brand Plan hằng năm

►Nguồn tăng trưởng của thương hiệu

► Nhiệm vụ lớn trong năm để đạt được mục tiêu tăng trưởng

► Kế hoạch chi tiết

Module 22

TỔNG KẾT KIẾN THỨC

► Hướng dẫn bài tập cuối khóa và tổng kết kiến thức

NGÂN SÁCH ĐẦU TƯ KIẾN THỨC

Super Early Bird
Super Early Bird 13.175.000Đ
Early Bird
Early Bird 13.949.000Đ
Standard
Standard 15.499.000Đ

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ

Sau khi đăng ký mua khóa học, bộ phận cskh của cask sẽ liên hệ với bạn để xác nhận thông tin