Giá cả là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu & lợi nhuận của người kinh doanh. Việc chọn mức giá tối ưu phải dựa trên nhiều yếu tố: (i) Chi phí vận hành; (ii) Mức giá trung bình thị trường và quan trọng nhất là (iii) Chiến lược Marketing/bán hàng của bạn.