EVENTS

COMPETENCY TALK SERIES #2: Hậu Trường” Đằng Sau Câu Chuyện Brand Team Vs Agency Xem thêm
20/08/2017 COMPETENCY TALK SERIES #2: Hậu Trường” Đằng Sau Câu Chuyện Brand Team Vs Agency

Competency Talk Series là chuỗi talk-show mà CASK phát triển và tổ chức định kì với các chuyên gia trong ngành Marketing với mục đích chia sẽ kinh nghiệm và thảo luận các góc nhìn khác nhau của một chủ đề, giúp các Marketer có thể tư duy để giải quyết được các vấn đề chung của thị trường hoặc tại chính công việc hàng ngày.

COMPETENCY TALK SERIES #1: Câu Chuyện Từ Những “Nhà Nghề” Trong Cuộc Chiến Kênh Phân Phối Xem thêm
16/07/2017 COMPETENCY TALK SERIES #1: Câu Chuyện Từ Những “Nhà Nghề” Trong Cuộc Chiến Kênh Phân Phối

Competency Talk Series là chuỗi talk-show mà CASK phát triển và tổ chức định kì với các chuyên gia trong ngành Marketing với mục đích chia sẽ kinh nghiệm và thảo luận các góc nhìn khác nhau của một chủ đề, giúp các Marketer có thể tư duy để giải quyết được các vấn đề chung của thị trường hoặc tại chính công việc hàng ngày.