EVENTS

WORKSHOP - Giải mã Quy trình Phát triển sản phẩm mới Xem thêm
16/12/2018 WORKSHOP - Giải mã Quy trình Phát triển sản phẩm mới

Workshop “Giải mã Quy trình Phát triển sản phẩm mới" là workshop tinh gọn và thực tiễn được thiết kế chỉ trong 3 giờ đồng hồ, vừa HỌC - HIỂU - LÀM ngay tại chỗ. Trong vòng vỏn vẹn 180 phút, bạn sẽ được học cách phát triển một sản phẩm mới và định vị thương hiệu của mình một cách hiệu quả.

MASTER 360° BRAND POSITIONING: Xây Dựng Chiến Lược Thương Hiệu Trong 3 Giờ Xem thêm
14/10/2018 MASTER 360° BRAND POSITIONING: Xây Dựng Chiến Lược Thương Hiệu Trong 3 Giờ

Workshop MASTER 360° BRAND POSITIONING là workshop tinh gọn và thực tiễn được thiết kế chỉ trong 3 giờ đồng hồ, vừa học-hiểu-làm ngay tại chỗ. Trong vòng vỏn vẹn 180 phút, bạn sẽ được học và tự tay xây dựng nên định vị thương hiệu của mình, với 6 lợi ích về kiến thức và kĩ năng.

COMPETENCY TALK SERIES #8: Những Kỹ Năng Về Tài Chính Marketers Xem thêm
11/08/2018 COMPETENCY TALK SERIES #8: Những Kỹ Năng Về Tài Chính Marketers

Competency Talk Series là chuỗi talk-show mà CASK phát triển và tổ chức định kì với các chuyên gia trong ngành Marketing với mục đích chia sẽ kinh nghiệm và thảo luận các góc nhìn khác nhau của một chủ đề, giúp các Marketer có thể tư duy để giải quyết được các vấn đề chung của thị trường hoặc tại chính công việc hàng ngày.

COMPETENCY TALK SERIES #7: 7 Gaps In The New Product Launching Xem thêm
01/07/2018 COMPETENCY TALK SERIES #7: 7 Gaps In The New Product Launching

Competency Talk Series là chuỗi talk-show mà CASK phát triển và tổ chức định kì với các chuyên gia trong ngành Marketing với mục đích chia sẽ kinh nghiệm và thảo luận các góc nhìn khác nhau của một chủ đề, giúp các Marketer có thể tư duy để giải quyết được các vấn đề chung của thị trường hoặc tại chính công việc hàng ngày.

COMPETENCY TALK SERIES #6: Tận Dụng Research & Data Cho Bài Toán Tăng Trưởng Thương Hiệu Xem thêm
02/06/2018 COMPETENCY TALK SERIES #6: Tận Dụng Research & Data Cho Bài Toán Tăng Trưởng Thương Hiệu

Competency Talk Series là chuỗi talk-show mà CASK phát triển và tổ chức định kì với các chuyên gia trong ngành Marketing với mục đích chia sẽ kinh nghiệm và thảo luận các góc nhìn khác nhau của một chủ đề, giúp các Marketer có thể tư duy để giải quyết được các vấn đề chung của thị trường hoặc tại chính công việc hàng ngày.

COMPETENCY TALK SERIES #2: Hậu Trường” Đằng Sau Câu Chuyện Brand Team Vs Agency Xem thêm
20/08/2017 COMPETENCY TALK SERIES #2: Hậu Trường” Đằng Sau Câu Chuyện Brand Team Vs Agency

Competency Talk Series là chuỗi talk-show mà CASK phát triển và tổ chức định kì với các chuyên gia trong ngành Marketing với mục đích chia sẽ kinh nghiệm và thảo luận các góc nhìn khác nhau của một chủ đề, giúp các Marketer có thể tư duy để giải quyết được các vấn đề chung của thị trường hoặc tại chính công việc hàng ngày.