MỞ MỚI CHUỖI BÁN LẺ THỰC PHẨM
brand and product

MỞ MỚI CHUỖI BÁN LẺ THỰC PHẨM

Khởi đầu là chuỗi bán trái cây nhập khẩu đến hầu hết các chuỗi siêu thị và bán lẻ toàn quốc, doanh nghiệp muốn expand sang bán lẻ thực phẩm với một vị trí mặt bằng cố định. Để hiện thực hóa mục tiêu, doanh nghiệp cần hiểu rõ các mô hình bán lẻ hiện có trên thị trường Việt Nam và thế giới để lựa chọn được mô hình phù hợp nhất. CASK cùng doanh nghiệp thu thập và mô hình hóa các mô hình bán lẻ qua việc tìm kiếm các best practice trên thế giới, các xu hướng mua sắm thực phẩm và market visit các loại mô hình bán lẻ tại Việt Nam để lựa chọn định hương mô hình phù hợp nhất. Với định hướng mô hình, doanh nghiệp xác định nhóm KH mục tiêu và xây dựng concept về siêu thị và các offers (ngành hàng, trải nghiệm, dịch vụ,…). Sau đó CASK cùng doanh nghiệp test mức độ tiềm năng và các giả định về offer với người tiêu dùng qua nghiên cứu thị trường và finalize mô hình bán lẻ và chiến lược xây dựng cửa hàng bán lẻ.

Bài viết cùng chuyên mục

A NUTRITIONAL DRINK COMPANY
brand and product

Với doanh thu có xu hướng tăng trưởng tuy nhiên không rõ đâu và nguồn tăng trưởng và nên chọn nhóm người tiêu dùng mục tiêu nào để có câu chuyện và định vị thương hiệu phù hợp. Từ đó có định hướng cải thiện các tính năng sản phẩm nào hoặc định hướng và đồng nhất trong hoạt động truyền thông và activation. Nếu không có các định hướng trên, doanh nghiệp nhận thấy không có tăng trưởng bền vững và lãng phí trong việc đầu tư truyền thông, hoạt động. Vậy nên doanh nghiệp cùng CASK hiểu thị trường qua market visit, phỏng vấn người tiêu dùng và có các co-working workshop reconfirm nhóm KH mục tiêu – đi sâu hiểu về tâm lý và nhu cầu của nhóm để thiết kế câu chuyện thương hiệu và đặc tính sản phẩm phù hợp. Sau đó một lần nữa, test với người tiêu dùng để finalize định hướng cho toàn bộ thương hiệu.
Xem thêm
A LOCAL FASHION FOR YOUTH BRAND
brand and product

Nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng kỳ vọng và tham vọng trở thành top 5 nhà bán lẻ thời trang local lớn nhất Việt Nam trong 5 năm nữa, doanh nghiệp cần định hình lại nhóm KH nào là nhóm mục tiêu chiến lược và điều chỉnh định vị thương hiệu, danh mục và tỷ trọng sản phẩm trong danh mục sản phẩm và định hướng truyền thông. CASK đã cùng doanh nghiệp phân tích ngành thời trang trẻ ở Việt Nam và trên thế giới và đào sâu các giả định về nhóm KH mục tiêu qua nghiên cứu thị trường. Sau đó, cùng co-work với các phòng ban của doanh nghiệp để xác định chân dung KH mục tiêu, chiến lược danh mục sản phẩm và định hướng truyền thông cho thương hiệu. Kết thúc dự án, doanh nghiệp có được ngôi nhà chiến lược, định vị thương hiêu và roadmap đạt được tham vọng cho lộ trình 5 năm.
Xem thêm

Các Giải Pháp Arrow

Liên hệ với chúng tôi

1
089 918 91 98