digital transformation

5 Loại POSM quan trọng nhất & cách sử dụng hiệu quả tại kênh MT
Trade/Sale
27.05.2024

5 Loại POSM quan trọng nhất & cách sử dụng hiệu quả tại kênh MT

Là một Trade Marketer tại kênh MT, bạn có từng cảm thấy lạc lối giữa hàng loạt các loại POSM trên thị trường và rơi vào tình trạng sử dụng chúng vô tội vạ, áp dụng mọi loại có sẵn hoặc chỉ dựa vào kinh nghiệm cá nhân mà không hiểu rõ mục đích và cách dùng hiệu quả của từng loại?
Xem thêm
SIMEXCO - CÔNG TY XUẤT - NHẬP KHẨU
digital transformation

Chuyển đổi số ở 2 phòng ban: phòng kinh doanh và phòng tổ chức hành chính. * Đối với phòng kinh doanh, CASK giúp họ trong việc quản lý cơ hội bán hàng, quản lý đơn hàng, quản lý danh sách khách hàng. * Đối với phòng hành chính, CASK đã chuyển đổi số trong việc quản lý hồ sơ nhân viên, quản lý tài liệu và văn bản, quản lý tài sản và thiết bị, quản lý chương trình đào tạo nội bộ doanh nghiệp.
Xem thêm
PER-FECTIV - Creative Agency
digital transformation

Tư vấn chuẩn hóa quy trình, chuyển đổi số toàn diện cho toàn bộ các nghiệp vụ trong hoạt động vận hành của agency dựa trên chuỗi giá trị chính gồm các hoạt động: (1) Pitching (2) Deployment (3) Post project
Xem thêm
GREENHAT – Event Agency
digital transformation

Tư vấn chuẩn hóa quy trình, chuyển đổi số toàn diện cho các mảng: (1) Event: tìm kiếm khách hàng --> bán hàng --> vận hành --> thanh toán (2) Promotion: tìm kiếm khách hàng --> bán hàng --> vận hành --> thanh toán (3) HR: tuyển dụng --> on board --> quản lý mục tiêu --> đào tạo --> thôi dụng
Xem thêm
IMP – Marketing agency
digital transformation

Tư vấn chuẩn hóa quy trình, chuyển đổi số toàn diện cho hoạt động vận hành dự án (project operation) bao gồm các mảng công việc chính: (1) Vận hành sản phẩm email marketing (2) Vận hành sản phẩm SEO (3) Vận hành sản phẩm quảng cáo
Xem thêm

Liên hệ với chúng tôi

1
089 918 91 98