digital transformation

Case study: Đọc & phân tích bảng cân đối kế toán công ty WALMART
Business
28.11.2022

Case study: Đọc & phân tích bảng cân đối kế toán công ty WALMART

Với quy mô đồ sộ & tính phức tạp trong cách tổ chức, vận hành, Walmart là một ví dụ thú vị, giúp chúng ta thấy những nguyên tắc, công thức cơ bản của bảng cân đối kế toán biểu hiện cụ thể ra sao tại một doanh nghiệp nổi tiếng. Để đánh giá sự ổn định trong hoạt động kinh doanh, bạn cần xem xét khả năng trả nợ của doanh nghiệp. Nếu doanh nghiệp không thể trả được nợ, hoạt động của họ sẽ bị đình trệ và thậm chí phá sản. Trả được nợ chưa hẳn đã thành công, nhưng chí ít doanh nghiệp vẫn tồn tại, và còn tồn tại thì còn cơ hội để phát triển.
Xem thêm
PER-FECTIV - Creative Agency
digital transformation

Tư vấn chuẩn hóa quy trình, chuyển đổi số toàn diện cho toàn bộ các nghiệp vụ trong hoạt động vận hành của agency dựa trên chuỗi giá trị chính gồm các hoạt động: (1) Pitching (2) Deployment (3) Post project
Xem thêm
GREENHAT – Event Agency
digital transformation

Tư vấn chuẩn hóa quy trình, chuyển đổi số toàn diện cho các mảng: (1) Event: tìm kiếm khách hàng --> bán hàng --> vận hành --> thanh toán (2) Promotion: tìm kiếm khách hàng --> bán hàng --> vận hành --> thanh toán (3) HR: tuyển dụng --> on board --> quản lý mục tiêu --> đào tạo --> thôi dụng
Xem thêm
IMP – Marketing agency
digital transformation

Tư vấn chuẩn hóa quy trình, chuyển đổi số toàn diện cho hoạt động vận hành dự án (project operation) bao gồm các mảng công việc chính: (1) Vận hành sản phẩm email marketing (2) Vận hành sản phẩm SEO (3) Vận hành sản phẩm quảng cáo
Xem thêm

Liên hệ với chúng tôi

1
089 918 91 98