About Me
Hoàng Đình Hiếu Background

Hoàng Đình Hiếu

Head of Retail Markting

SAMSUNG VIETNAM

Anh có hơn 4 năm kinh nghiệm làm việc tại Unilever với vai tròChannel & Category Development Manager, Brand Building & Managerment.
1
089 918 91 98