About Me
Lương Trọng Nhân Background

Lương Trọng Nhân

Shopper Insight & In-store Communication Manager

SUNTORY PEPSICO BEVERAGE

Anh đã có kinh nghiệm xây dựng chiến lược phân phối, quản lý toàn bộ hình ảnh, trưng bày trong store của nhãn hàng Nivea ở cả hai kênh GT & MT. Ngoài ra anh còn có kinh nghiệm Retail Audit trong thời gian công tá 4 năm tại Nielsen trước đó.
1
089 918 91 98