Lương Trọng Nhân

Lương Trọng Nhân

Merchandising Manager Beiersdorf Vietnam

About Me

Anh Nhân hiện đang quản lý toàn bộ hình ảnh, trưng bày trong store của nhãn hàng Nivea ở cả 2 kênh GT và MT.

Ngoài ra, anh Nhân còn có kinh nghiệm bản thân khi làm việc ở vị trí Retail Audit trong thời gian 4 năm công tác tại Nielsen trước đó.

Course

QUOTEs

GIẢNG VIÊN TƯƠNG TỰ