Hứa Thái Đạt

Hứa Thái Đạt

Former Senior Trade MKT Manager Heineken Vietnam

About Me

Anh Đạt có hơn 10 năm kinh nghiệm làm Trade Marketingtại các công ty lớn. Trong suốt quá trình làm việc, anh Đạt đã trải qua hầu hết các ngành hàng khác nhau (FMCGs, công nghiệp, rượu bia, dầu nhớt,...).

Anh Đạt từng quản lý toàn bộ mảng Trade Marketing cho Innovation Brand của Heineken Vietnam (Strongbow, Desperados, Affligem).

Course

QUOTEs