OMG (Marketing Agency)
agency

OMG (Marketing Agency)

Với đặc thù của ngành Agency và các sản phẩm của OMG thì số lượng tài liệu, files rất nhiều chưa được quản lí hợp lí. Việc giao tiếp nội bộ cũng diễn ra phức tạp, vận hành một dự án đang diễn ra không hiệu quả.

Giới thiệu về OMG

OMG hoạt động chính trong lĩnh vực tổ chức các hoạt động quảng bá, kích hoạt thương hiệu, sản phẩm tại các điểm bán, tiếp xúc trực tiếp với khách hàng của các thương hiệu. Mục tiêu chính là làm cho thương hiệu của khách hàng được mọi người biết đến, tăng nhận diện và tương tác của người dùng thông qua một số loại trải nghiệm thương hiệu.​

Bối cảnh dự án

Với đặc thù của ngành Agency và các sản phẩm của OMG thì số lượng tài liệu, files rất nhiều chưa được quản lí hợp lí. Việc giao tiếp nội bộ cũng diễn ra phức tạp, vận hành một dự án đang diễn ra không hiệu quả.

Yêu cầu

Hoạch định lại các kênh lưu trữ file, giao tiếp và cung cấp giải pháp để thực thi:

  • Chuẩn hoá lại các loại tài liệu nội bộ của từng phòng ban.
  • Cấu trúc lại các kênh giao tiếp, kênh lưu trữ tài liệu cho các phòng ban

Giải pháp thực hiện:

  • Chuẩn hóa tài liệu nội bộ cho từng phòng ban
  • Cấu trúc kênh giao tiếp và lưu trữ tài liệu cho các phòng ban
  • Thiết kế hệ thống công nghệ để lưu trữ file và các kênh giao tiếp nội bộ

Bài viết cùng chuyên mục

Apex Multimedia (Event Agency)
agency

Với số lượng dự án gia tăng nhanh chóng, Apex mong muốn thiết kế cách làm việc để gia tăng hiệu suất vận hành, tối ưu hoá chi phí cơ hội và trải nghiệm làm việc tốt cho nhân viên.
Xem thêm
IMP (Marketing Agency)
agency

Với bối cảnh muốn đem lại dịch vụ cho khách hàng tốt nhất trong từng dự án. IMP mong muốn các dự án đều được quản lí tốt nhất. Tăng hiệu suất làm việc của team nội bộ và giảm bớt các chi phí cơ hội.
Xem thêm

Các Giải Pháp Arrow

Liên hệ với chúng tôi

1
089 918 91 98