Apex Multimedia (Event Agency)
agency

Apex Multimedia (Event Agency)

Với số lượng dự án gia tăng nhanh chóng, Apex mong muốn thiết kế cách làm việc để gia tăng hiệu suất vận hành, tối ưu hoá chi phí cơ hội và trải nghiệm làm việc tốt cho nhân viên.

Giới thiệu về Apex Multimedia

Apex là một agency dày dặn kinh nghiệm tổ chức sự kiện cho doanh nghiệp lớn. Khách hàng của Apex bao gồm doanh nghiệp có vốn nhà nước, doanh nghiệp nước ngoài và tư nhân.

Bối cảnh dự án

Với số lượng dự án gia tăng nhanh chóng, Apex mong muốn thiết kế cách làm việc để gia tăng hiệu suất vận hành, tối ưu hoá chi phí cơ hội và trải nghiệm làm việc tốt cho nhân viên.

Yêu cầu

Tư vấn giải pháp để chuẩn hoá quy trình pitching và vận hành dự án gồm:

  • Chuẩn hoá lại quy trình pitching & quản lí dự án
  • Xây dựng lại phương pháp quản lí dự án dựa trên đặc thù dịch vụ
  • Xây dựng và thiết lập hệ thống công nghệ

Giải pháp thực hiện:

  • Xây dựng lại quy trình vận hành chung, vai trò nhiệm vụ, KPIs, báo cáo
  • Hoạch định kế hoạch chuyển đổi số toàn diện
  • Đào tạo, triển khai hệ thống đên toàn bộ các phòng ban tham gia vận hành

Bài viết cùng chuyên mục

IMP (Marketing Agency)
agency

Với bối cảnh muốn đem lại dịch vụ cho khách hàng tốt nhất trong từng dự án. IMP mong muốn các dự án đều được quản lí tốt nhất. Tăng hiệu suất làm việc của team nội bộ và giảm bớt các chi phí cơ hội.
Xem thêm
OMG (Marketing Agency)
agency

Với đặc thù của ngành Agency và các sản phẩm của OMG thì số lượng tài liệu, files rất nhiều chưa được quản lí hợp lí. Việc giao tiếp nội bộ cũng diễn ra phức tạp, vận hành một dự án đang diễn ra không hiệu quả.
Xem thêm

Các Giải Pháp Arrow

Liên hệ với chúng tôi

1
089 918 91 98