Trước khi thực hiện dự án, Simexco chưa chuẩn hóa quy trình hoạt động cho phòng Xuất nhập khẩu. Điều này dẫn đến khó khăn trong việc phân bổ nguồn nhân lực và mất cân đối khối lượng công việc ở các vị trí, chưa thể xây dựng tiêu chuẩn đồng nhất trong thực hiện để đảm bảo hiệu quả đề ra.

Giới thiệu về Simexco Daklak

Công ty TNHH XNK 2/9 (SIMEXCO DAKLAK) có hơn 18 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xuất nhập khẩu cà phê và hồ tiêu, với tổng sản lượng bình quân hằng năm hơn 1,1 triệu tấn.

Bối cảnh dự án

Trước khi thực hiện dự án, Simexco chưa chuẩn hóa quy trình hoạt động cho phòng Xuất nhập khẩu. Điều này dẫn đến khó khăn trong việc phân bổ nguồn nhân lực và mất cân đối khối lượng công việc ở các vị trí, chưa thể xây dựng tiêu chuẩn đồng nhất trong thực hiện để đảm bảo hiệu quả đề ra.

Yêu cầu

Tư vấn giải pháp chuẩn hoá lại phần quản lí dự án và cung cấp công nghệ phù hợp:

  • Cấu trúc cơ cấu phòng Xuất nhập khẩu để chăm sóc khách hàng tốt hơn
  • Phân chia rõ ràng và chi tiết nhiệm vụ cho từng vị trí
  • Xây dựng nguyên tắc thực hiện quy trình bán hàng hiệu quả
  • Xây dựng hệ thống công nghệ để tăng cường quản lý bán hàng và đơn hàng

Giải pháp thực hiện:

  • Xây dựng lại quy trình bán hàng, theo dõi đơn hàng, thanh toán, giải quyết khiếu nại
  • Cải tiến quy trình vận hành và đề xuất tính năng công nghệ để tăng hiệu quả bán hàng
  • Thiết kế phương pháp quản lí dự án
  • Lựa chọn và thiết lập hệ thống công nghệ