Thanh An (Thực phẩm: Ngũ cốc)
fmcg

Thanh An (Thực phẩm: Ngũ cốc)

Phòng kinh doanh hoạt động dựa trên kiến thức và kỹ năng bán hàng chủ yếu dựa trên kinh nghiệm cá nhân hoặc qua huấn luyện tự phát/huấn luyện thực địa. Gặp khó khăn trong việc theo dõi hiệu suất và thiết kế nội dung đào tạo thực tế phù hợp với công việc.

Giới thiệu về Thanh An

Công Ty TNHH Thanh An thành lập năm 1998, chuyên sản xuất và cung cấp ngũ cốc dinh dưỡng và nông sản chất lượng cao. Thanh An đã xây dựng hệ thống phân phối toàn quốc, với gần 1000 đại lý và siêu thị tại Hà Nội và khoảng 70 nhà phân phối trực tiếp ở các tỉnh.

Bối cảnh dự án

Phòng kinh doanh hoạt động dựa trên kiến thức và kỹ năng bán hàng chủ yếu dựa trên kinh nghiệm cá nhân hoặc qua huấn luyện tự phát/huấn luyện thực địa. Gặp khó khăn trong việc theo dõi hiệu suất và thiết kế nội dung đào tạo thực tế phù hợp với công việc.

Yêu cầu

Nâng cao năng lực và hiệu quả làm việc của đội ngũ Sales trên các mảng:

  • Quản lý nhà phân phối
  • Quản lý điểm bán
  • Quản lý đội ngũ bán hàng

Giải pháp thực hiện:

  • Xây dựng lại quy trình vận hành chung, vai trò nhiệm vụ, KPIs, Báo cáo
  • Xây dựng lại hướng dẫn làm việc, khung năng lực của từng vị trí
  • Đào tạo, triển khai hệ thống đên toàn bộ các phòng ban tham gia vận hành

Bài viết cùng chuyên mục

NutriNest (Thực phẩm: Yến)
fmcg

Trong quá trình phát triển NutriNest nhận ra mình cần có một định vị rõ ràng trên thị trường cùng một chiến lược thương hiệu tạo được chỗ đứng trên thị trường​. NutriNest mong muốn nâng cao năng lực và hiệu quả làm việc của đội ngũ Sales trên nhiều mảng việc.
Xem thêm

Các Giải Pháp Arrow

Liên hệ với chúng tôi

1
089 918 91 98