Brand

Làm sao chọn đúng sàn thương mại điện tử để kinh doanh?
Trade/Sale
30.06.2023

Làm sao chọn đúng sàn thương mại điện tử để kinh doanh?

Sàn thương mại điện tử chính là nền tảng và đối tác chiến lược, có thể ảnh hưởng mạnh đến kết quả kinh doanh về sau. Vì vậy, chọn được một sàn tốt cũng là kĩ năng quan trọng cần có của người làm kinh doanh Online.
Xem thêm
Brand
6Ps “Kim Chỉ Nam” Của Một Thương Hiệu
Brand

6P của một thương hiệu như một chiếc kim chỉ nam giúp hướng các hoạt động Marketing được triển khai đúng hướng. Hãy nghĩ đơn giản: 6P = Value và mỗi chữ P đại diện cho các giá trị mà doanh nghiệp có thể đem tới cho người Consumer.
Xem thêm

Liên hệ với chúng tôi

1
089 918 91 98