Làm Marketing mà thiếu Insight Consumer như lái xe mà tự nhắm mắt vậy?