Trade/sale Training

PER-FECTIV - Creative Agency

PER-FECTIV - Creative Agency

Tư vấn chuẩn hóa quy trình, chuyển đổi số toàn diện cho toàn bộ các nghiệp vụ trong hoạt động vận hành của agency dựa trên chuỗi giá trị chính gồm các hoạt động: (1) Pitching (2) Deployment (3) Post project
Xem thêm
BEVERAGE​
Trade/sale Training

Mong muốn phòng Trade nâng cao nghiệp vụ và cập nhật liên tục những kiến thức mới, doanh nghiệp kinh doanh đồ uống đã cùng với CASK tổ chức nhiều dự án đào tạo để giúp team Trade có thể: ​ (1) Hiểu rõ Trade MKT và vai trò, cách Trade MKT vận hành trong doanh nghiệp (2) Nắm rõ các yếu tố nền tảng của chiến lược Trade MKT (Brand – Shopper – Channel) (3) Thấu hiểu insight của target Shopper tại kênh phân phối tương ứng (4) Hiểu được cách phân khúc, phân tích kênh phân phối và nền tảng chiến lược kênh phân phối (5) Nắm được phương pháp xây dựng các hoạt động Trade MKT dựa trên nền tảng Shopper MKT Mix
Xem thêm
DAIRY BUSINESS
Trade/sale Training

Một doanh nghiệp sản xuất và phân phối sữa luôn mong muốn đội ngũ Trade có kĩ năng chuyên nghiệp và kế hoạch bán hàng hiệu quả, CASK đã nhiều lần cung cấp các giải pháp đào tạo để giúp học viên:​ (1) Thấu hiểu quản trị ngành hàng và ứng dụng trong kinh doanh (2) Hiểu model shopper 3M và Shopper marketing mix giúp xác định các loại shopper insight chính và xây dựng hoạt động phù hợp với shopper insight  (3) Ứng dụng hiểu shopper và ngành hàng trong xây dựng các hoạt động ở từng khu vực bán hàng (4) Ứng dụng hiểu shopper và ngành hàng trong xây dựng các hoạt động ở từng kênh bán hàng và outlet (5) Xác định được các hoạt động khuyến mãi hiệu quả (6) Biết cách xây dựng channel plan (7) Hiểu cách áp dụng tài chính trong hoạt động Trade Marketing, tối ưu hóa ngân sách và đầu tư, đồng thời tạo doanh thu và lợi nhuận tối ưu về lâu dài 
Xem thêm

Liên hệ với chúng tôi

1
089 918 91 98